Dakloosheid beëindigen: Housing First

Onze ondersteuning voor dakloze mensen start met huisvesting

Plus

Met Housing First biedt LIMOR woonruimte als beginpunt in plaats van als einddoel. We starten direct met een woning. Dat stelt mensen in staat om meteen een leven op te bouwen zoals ze dat zelf willen. Met deze onvoorwaardelijke manier van ondersteunen doorbreken we de jarenlange traditie waarbij dakloze mensen eerst aan allerlei voorwaarden moeten voldoen, voordat zij een eigen plek krijgen.

 

We streven met Housing First naar het succesvol beëindigen van dakloosheid. De ondersteuning die we bieden richt zich daarmee op drie met elkaar samenhangende doelen:
•    leveren en behoud van huisvesting;
•    verbeteren van gezondheid en welzijn;
•    bevorderen van sociale integratie.

Ondersteuning volgens de kernprincipes van Housing First

Onze aanpak draait om autonomie. Dat betekent dat de mensen die wij ondersteunen altijd zoveel mogelijk zelf keuzes maken. We moedigen deelnemers aan om aan een betere fysieke en psychische gezondheid te werken, maar we verplichten niks. Door te luisteren naar behoeftes en wensen van mensen kunnen we inspelen op een ieders kracht en mogelijkheden.

Elke Housing First praktijk werkt volgens de acht kernprincipes. Doordat we zorg en wonen van elkaar scheiden kan ook als onze ondersteuning eindigt het recht op huisvesting gewaarborgd blijven. Tegelijkertijd kan onze hulp voortgezet worden wanneer iemand bijvoorbeeld zijn of haar woning verlaat. We werken flexibel en spelen in op de individuele omstandigheden. Zo kunnen we meer of minder hulp bieden als de situatie daar om vraagt.
 

 

Voor wie is Housing First?

Housing First richt zich oorspronkelijk op dakloze mensen met een intensieve hulpvraag vanaf 16 jaar. Het gaat om mensen die te maken hebben met langdurige of herhaaldelijke dakloosheid. Er kan (gelijktijdig) sprake zijn van een ernstige psychiatrische aandoening, psychische problemen, problematisch drugs- of alcoholgebruik, maar ook slechte fysieke gezondheid of lichamelijke beperkingen. Vaak zijn er meervoudige, complexe problemen die vragen om intensieve en langdurige begeleiding. Inmiddels kunnen op veel plekken ook dak- en thuisloze mensen met een lichtere ondersteuningsvraag bij Housing First terecht.

LIMOR biedt Housing First voor volwassenen in Zuid-Holland, Friesland, Groningen en Overijssel. In Den Haag zijn we daarnaast gestart met Housing First Jongeren. Door de werkzame elementen van Housing First te combineren met een jeugdspecifieke benadering kunnen we effectieve ondersteuning bieden aan mensen in een kwetsbare levensfase.

Plus
Ook aan de slag met Housing First?

Wij kunnen helpen! Wij zijn beschikbaar om te adviseren, begeleiden en trainen bij de implementatie van Housing First. Neem gerust contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken. Dat kan telefonisch: 085 – 485 6000 of per e-mail: housingfirst@limor.nl