Housing First in Friesland

Ondersteuning voor dakloze mensen met een intensieve hulpvraag

Housing First in Friesland is bedoeld voor de groep dak- en thuisloze mensen die vaak een langdurig zwervend bestaan leiden. In de volksmond staat deze groep ook bekend als 'zorgwekkende zorgmijders', individuen die vaak worden geassocieerd met overlast en een ongewenst straatbeeld.

De cliënt krijgt eerst een eigen woning zonder dat vooraf aan allerlei voorwaarden (bijvoorbeeld clean zijn) moet zijn voldaan. De enige afspraak: de cliënt is bereid begeleiding te accepteren. Langzamerhand wordt een relatie opgebouwd vanuit een vraaggestuurde begeleidingsomgeving. Daarbij wordt het tempo en de aard van de ondersteuning volledig bepaald door de cliënt. Ondersteuning die onvoorwaardelijk wordt geboden. Juist deze onvoorwaardelijkheid blijkt de drijvende kracht achter Housing First. Vaak staan cliënten na een traject weer open voor andere vormen van hulp die anders hardnekkig worden geweigerd.

 

Aanmelden