Housing First in Overijssel

Ondersteuning voor dakloze mensen met een intensieve hulpvraag

Housing First is bedoeld voor mensen bij wie de maatschappelijke opvang niet heeft geleid tot rehabilitatie. Belangrijkste reden daarvoor is dat het groepsgebeuren herstel in de weg staat. Bij Housing First huren cliënten zelf een eigen huis. Er gelden verder geen voorwaarden, zoals bijvoorbeeld ‘clean zijn’. De enige afspraak is dat ze bereid zijn hulp te aanvaarden en de begeleider binnen te laten. En uiteraard mag er geen sprake zijn van overlast. Housing First is een samenwerkingsverband van RIBW, Leger des Heils en LIMOR.

Aanmelden