Housing First in Zuid-Holland

Ondersteuning voor dakloze mensen met een intensieve hulpvraag

Housing First in Zuid- Holland is bedoeld voor de groep langdurig dak- en thuisloze mensen met meervoudige problemen, waaronder psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. Vaak zijn eerdere hulpverleningstrajecten doorlopen die niet positief zijn afgerond en / of is jarenlang zorg vermeden. Inzet: snel maar verantwoord toewerken naar een stabiel woon- en leefklimaat.

Housing First biedt een huis, gecombineerd met intensieve begeleiding, zorg en ondersteuning. We creëren laagdrempeligheid door geen voorwaarden te stellen, zoals behandeling op psychiatrisch vlak of voor verslaving. Er geldt één afspraak: accepteren van begeleiding!

Binnen deze begeleiding bepaalt de cliënt het tempo en de aard van onze (onvoorwaardelijke!) ondersteuning. Juist deze onvoorwaardelijkheid blijkt de drijvende kracht én het succes van Housing First waarbij ‘opvangen, aanpakken, loslaten’ daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

 

Telefonisch spreekuur Housing First Den Haag

Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor vragen over Housing First in Den Haag. 
Ben je dakloos, ken je iemand die dakloos is of ben je een verwijzer en wil je weten wat Housing First voor je/iemand kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur via telefoonnummer (085) 4856120 op:

  • maandag van 13.00 tot 16.00 uur
  • woensdag van 10.00 tot 13.00 uur

Aanmelden voor het spreekuur is niet nodig. 
 

Aanmelden Housing First Zuid-Holland via Daklozenloket

Let op: aanmelden voor Housing First Zuid-Holland kan alleen via het  Daklozenloket (voorheen Centraal Coördinatiepunt (CCP)) van de gemeente Den Haag.