Housing First in Zuid-Holland

Ondersteuning voor dakloze mensen met een intensieve hulpvraag

Housing First in Zuid- Holland is bedoeld voor de groep langdurig dak- en thuisloze mensen met meervoudige problemen, waaronder psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. Vaak zijn eerdere hulpverleningstrajecten doorlopen die niet positief zijn afgerond en / of is jarenlang zorg vermeden. Inzet: snel maar verantwoord toewerken naar een stabiel woon- en leefklimaat.

Housing First biedt een huis, gecombineerd met intensieve begeleiding, zorg en ondersteuning. We creëren laagdrempeligheid door geen voorwaarden te stellen, zoals behandeling op psychiatrisch vlak of voor verslaving. Er geldt één afspraak: accepteren van begeleiding!

Binnen deze begeleiding bepaalt de cliënt het tempo en de aard van onze (onvoorwaardelijke!) ondersteuning. Juist deze onvoorwaardelijkheid blijkt de drijvende kracht én het succes van Housing First waarbij ‘opvangen, aanpakken, loslaten’ daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
 

Aanmelden Housing First Zuid-Holland via Daklozenloket

Let op: aanmelden voor Housing First Zuid-Holland kan alleen via het  Daklozenloket (voorheen Centraal Coördinatiepunt (CCP)) van de gemeente Den Haag.