Housing First Jongeren in Zuid-Holland

Onze ondersteuning voor dakloze jongeren start met huisvesting

Een basisrecht van elk mens is een dak boven het hoofd. Een veilig onderkomen, van waaruit we ons kunnen ontwikkelen, stappen kunnen zetten om je eigen plek te vinden in de samenleving. Dat geldt voor volwassenen, maar voor jongeren in een belangrijke ontwikkelingsfase nog meer.


Housing First Jongeren is een bijzonder woon-zorgconcept, dat uitgaat van basisrecht. Het is bedoeld voor een groeiende groep jongeren, die vanwege hun ernstige en/of complexe problematiek geen passende hulp krijgen. Begeleiding in een groepssetting vergroot de kwetsbaarheid van deze jongeren. Wat zij nodig hebben, is een individuele plek om in hun eigen ontwikkelingstempo op weg naar volwassenheid te gaan. We praten over ongeveer 400 dakloze adolescenten tussen 16 en 23 jaar; daarnaast is een onbekend aantal jongeren thuisloos.

Uitgaan van wat de jongere wil en kan

Housing First gaat uit van wat de jongere zelf wil en welke ondersteuning hij of zij daarbij nodig vindt. Dat deze aanpak blijkt te werken, heeft te maken met vertrouwen; het investeren in een open, betrouwbare relatie waarin de jongere de eigen invloed ervaart. Wat hij of zij vindt, doet ertoe.

Effectieve samenwerking

LIMOR heeft landelijk veel ervaring met Housing First. Het succes is een gevolg van de ketenaanpak: we werken zeer nauw samen met gemeenten, wooncorporaties, zorginstanties en wijkteams, waarbij de doelgroep goed in kaart wordt gebracht. Housing First Jongeren in Den Haag wil door middel van deze effectieve ketenaanpak voor elke dak- of thuisloze jongere een passend aanbod maken. We streven ernaar dat niemand buiten de boot valt en iedereen op eigen wijze en passende begeleiding de stap naar volwassenheid en zelfstandigheid kan maken. Kijkend naar de groep langdurend volwassen dak- en thuislozen, dan heeft Housing First Jongeren hierop ook duidelijk een preventief effect.

Vangnet met perspectief

Housing First Jongeren heeft als doel de genoemde groep adolescenten te ondersteunen in een goede transitie naar een evenwichtig, volwassen bestaan. Het startpunt is het dak boven het hoofd en vanuit deze veilige situatie wordt hen in onvoorwaardelijke, intensieve begeleiding gezond gedrag en gezonde vaardigheden aangeleerd, waardoor de eigen identiteit zich weer op gezonde wijze kan ontwikkelen. Om in aanmerking te komen moet de jongere beschikken over basisvaardigheden voor zelfstandig wonen, of bereid zijn deze vaardigheden te leren. Verder is de enige voorwaarde: accepteren van begeleiding. We werpen geen drempels op, zoals behandeling voor verslaving of op psychiatrisch vlak.
En: jongeren mogen fouten maken, want ook van fouten kun je leren. Zo blijft Housing First Jongeren voor hen het betrouwbare vangnet met hoopvol perspectief.

De probleemcirkel doorbroken

Het lijkt misschien raar: ‘Waarom meteen een huis bieden? Laat ze zich eerst maar eens fatsoenlijk gedragen voor we hun problemen kunnen oplossen.’ Die reactie is een denkfout. Veel van deze jongeren hebben nooit een echte kans gekregen; een kans die uitgaat van wat zij zelf willen en kunnen. De door hun als  teleurstellend ervaren, eerder geboden zorg geeft wat dat betreft voldoende redenen om zorg-moe te worden en ‘het op te geven’. Housing First Jongeren blijkt voor hen de ongekende kans die de motivatie weer tot leven wekt om ‘ervoor te gaan’. Dus juist dóór eerst een huis te bieden, blijken zij wél in staat om met de passende ondersteuning hun vicieuze probleemcirkel daadwerkelijk te doorbreken. Daardoor ontstaat meestal op den duur ook de bereidheid om aan andere dingen te werken, zoals het volgen van een opleiding, het vinden van een baan en financiële onafhankelijkheid.

Informatie en aanmelding via Daklozenloket

LIMOR en het Leger des Heils staan altijd klaar voor wie meer informatie nodig heeft of graag iets wil bespreken.
Het aanmelden voor Housing First Jongeren kan alleen via het  Daklozenloket (voorheen Centraal Coördinatiepunt (CCP)) van de gemeente Den Haag.