Begeleidingsmethodiek

Situationeel begeleiden

Motivatie en competenties

De basis van onze begeleidingsmethodiek ‘situationeel begeleiden’ is gestoeld op motivatie en competenties van cliënten en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Anders gezegd: wat wil en kan iemand. Dit wordt door cliënten als zeer helder ervaren en levert goede resultaten op. De motivatie gaat in de begeleidingsmethodiek over zelfvertrouwen en toewijding, de competentie gaat over kennis, ervaring en vaardigheden. Afhankelijk van de situatie en de aan- of afwezigheid van competenties en vaardigheden, kiest de begeleider een benadering die bij de cliënt en diens situatie past. Hierbij staan de wensen en de behoefte van de cliënt centraal.

Vier pijlers

De begeleiding is gericht op het stabiliseren en verbeteren van de situatie van de cliënt op vier pijlers: een stabiel inkomen en financiële situatie; stabiele huisvesting; het (weer) actief meedoen in de maatschappij; het inzetten of het opbouwen van steun uit iemands eigen netwerk. LIMOR is van mening dat ieder mens naar eigen tevredenheid, zowel persoonlijk als maatschappelijk, moet kunnen functioneren in een omgeving van zijn / haar keuze. Ons doel hierbij is een zo groot mogelijke kwaliteit van leven en zelfredzaamheid voor de cliënt. Oftewel: opvangen, aanpakken, loslaten.