Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is voor cliënten die langdurig te maken hebben met psychische klachten, werkloosheid en schulden. Zij hebben voor een langere tijd behoefte aan een beschermde omgeving, om vanuit een stabiele woonsituatie de draad weer op te kunnen pakken. Ook hier gaan we uit van ‘opvangen, aanpakken, loslaten’. Bewoners krijgen 24 uur per dag hulp en ondersteuning. In een verantwoord tempo werken we toe naar zelfstandigheid of naar een andere zorgomgeving. Zuid-Holland telt op dit moment één woonvoorziening aan de Badhuisstraat, gesitueerd in Den Haag.
 

Aanmelden Beschermd Wonen

Wilt u zich aanmelden voor Beschermd Wonen bij LIMOR? Dat kan via het telefoonnummer 085-4856000 of via beschermdwonenzuidholland@limor.nl.

U wordt teruggebeld door één van onze medewerkers. Bij een correcte aanmelding en screening, doet de medewerker een melding bij de Gemeente zodat het onderzoek naar Toegang Beschermd Wonen wordt opgestart. Tijdens het gesprek wordt duidelijk of u, of uw cliënt, in aanmerking komt voor beschermd wonen. Ook wordt gekeken of dit bij LIMOR zal zijn of dat een andere aanbieder mogelijk beter op uw zorgbehoefte, of die van uw cliënt, aansluit.

Aanmeldformulier Beschermd Wonen Zuid-Holland

 

Aanmelden