Beschermd Wonen Friesland

Wonen in een stabiele woonomgeving met hulp en ondersteuning in de nabijheid

In een beschermde woonvorm krijgen bewoners 24 uur per dag hulp en ondersteuning, waarbij we met een verantwoord tempo toewerken naar zelfstandigheid of een andere zorgomgeving. Onze woonvoorziening is bedoeld voor cliënten die langdurig problemen ervaren met wonen en voor langere tijd een beschermde omgeving nodig hebben. Ook hier gaan we uit van onze vraaggestuurde werkfilosofie Opvangen, Aanpakken, Loslaten.

Aanmelden