Forensische zorg

Een alternatief voor cliënten met forensische achtergrond

Forensische zorg van LIMOR in Friesland richt zich op begeleiding van mensen met een verplicht reclasseringscontact, waaronder ex-gedetineerden. De kans op terugval is erg groot, als er na detentie geen concreet plan is waarin inkomen, huisvesting en dagbesteding vroegtijdig en goed is geregeld. Een preventieve aanpak is dus van groot belang! 

 

LIMOR start de begeleiding daarom het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Al in de Penitentiaire Inrichting (PI) kunnen we starten met de begeleiding en iemand voorbereiden op terugkeer naar de samenleving. Samen met de Reclassering zetten we ons ervoor in de kans op terugval zoveel mogelijk te minimaliseren. Ons doel hierbij is een zo groot mogelijke kwaliteit van leven en zelfredzaamheid voor de cliënt. Oftewel: opvangen, aanpakken, loslaten.

 

Forensische zorg: ambulant, Volledig Pakket Thuis of in een beschermde woonomgeving

LIMOR begeleidt mensen met een verplicht reclasseringscontract ambulant, via Volledig Pakket Thuis of in een beschermde woonomgeving van LIMOR.

 

Vraaggerichte begeleiding door Volledig Pakket Thuis

Met Volledig Pakket Thuis (VPT) biedt LIMOR vraaggerichte thuisbegeleiding aan cliënten met een verplicht reclasseringstoezicht. De intensieve zorg die we in onze zorginstellingen bieden kunnen we nu met deze financieringsvorm ook ambulant, bij de cliënt thuis, bieden. LIMOR voert hierbij de regie op het plan van aanpak en het budget, waardoor we alle zorg goed op elkaar kunnen afstemmen. Dit creëert rust en overzicht en zorgt uiteindelijk voor een snellere re-integratie van de cliënt in de maatschappij.


Op dit moment is LIMOR de enige zorgaanbieder in Friesland die intensieve forensische zorg in de vorm van Volledig Pakket Thuis mag en kan bieden. 

 

Team met expertise

Een cliënt die uit detentie komt, of onder toezicht van de Reclassering staat, wordt begeleid door een team van LIMOR. Dit team kan o.a. bestaan uit verschillende disciplines met elk hun eigen expertise, te weten: een activeringscoach, begeleiders, een financieel consulent en een huishoudelijk medewerker. Zij bieden ondersteuning bij praktische zaken, dagbesteding en financiën. In de opstartfase wordt de cliënt dagelijks bezocht. Na verloop van tijd worden de bezoeken, in overleg met de Reclassering, afgebouwd.

 

Contact

Heb je een vraag over Forensische zorg bij LIMOR, bijvoorbeeld over ons aanbod of de aanmeldprocedure? Neem contact met ons op via (085) 485 60 00 of via aanmeldenfriesland@limor.nl.

 

Contact