Housing First

Housing First in Groningen is bedoeld voor de groep dak- en thuislozen die vaak een langdurig zwervend bestaan leiden. In de volksmond staat deze groep ook bekend als 'zorgwekkende zorgmijders', individuen die vaak worden geassocieerd met overlast en een ongewenst straatbeeld.

Eigen woning zonder allerlei voorwaarden

De cliënt krijgt eerst een eigen woning zonder dat vooraf aan allerlei voorwaarden (bijvoorbeeld clean zijn) moet zijn voldaan. De enige afspraak: de cliënt is bereid begeleiding te accepteren. Langzamerhand wordt een relatie opgebouwd vanuit een vraaggestuurde begeleidingsomgeving. Daarbij wordt het tempo en de aard van de ondersteuning volledig bepaald door de cliënt. Ondersteuning die onvoorwaardelijk wordt geboden. Juist deze onvoorwaardelijkheid blijkt de drijvende kracht achter Housing First. Vaak staan cliënten na een traject weer open voor andere vormen van hulp die anders hardnekkig worden geweigerd.

Mien Aigen Hoes

Mien Aigen Hoes, de Groningse variant op Housing First, is een samenwerkingsverband tussen LIMOR, Terwille en Werkpro. Bij aanvang van dit project is een groep dak- en thuislozen intensief betrokken, die meedenken over het beleid en de uitvoering. Deze groep bedacht het idee een Buddyhuis te starten. Een eigen huis kan namelijk eenzaam zijn, vooral als je net van de hectiek van de straat komt. In een buddyhuis wonen de (ex) daklozen samen en kunnen van elkaar leren. Dat maakt de stap naar een zelfstandige woning een stuk kleiner!

Buddyhuis Groningen

De woningbouwvereniging stelde begin 2015 een uitgeleefd studentenhuis ter beschikking. De groep daklozen knapten het pand zelf op, stelden omgangsregels vast en maakten afspraken met elkaar over het wonen. Het huis heeft zes (ruime) kamers en gemeenschappelijke leefruimtes. De bewoners onderhouden zelf het pand, regelen de schoonmaak activiteiten, koken en eten gezamenlijk. Er wordt uitgegaan van eigenkracht en zelfbeheer. Het streven is door te stromen naar een eigen woning binnen een jaar. 
 

 

Platform Zelfbeheer Maatschappelijke Opvang

LIMOR neemt deel aan het Platform Zelfbeheer in de Maatschappelijke Opvang. Lees hierover meer op: www.eropaf-zelfbeheer.nl.

 

Persoonlijk verhaal

Lees hier de persoonlijke verhalen van Mike en Samuel.

 

Aanmelden