Begeleiding LIMOR leidt tot duurzaam herstel blijkt uit onderzoek

Cliënten geven LIMOR gemiddeld maar liefst een 8.5 voor de begeleiding die zij ontvangen. Dit blijkt uit het cliënt-ervaringonderzoek dat LIMOR in mei 2019 uit liet voeren onder al haar cliënten. Met een responspercentage van 47% geeft het onderzoek een goed beeld van de ervaring van cliënten. Bijna alle respondenten (92%) geven aan dat zij, dankzij de hulp van LIMOR, verder geholpen worden in hun herstelproces. 

 

Onderzoek naar duurzaam herstel

Dit jaar is niet alleen de cliënttevredenheid gemeten, maar is er onderzoek gedaan naar de ervaring van cliënten met de begeleiding van LIMOR en in hoeverre de begeleiding leidt tot duurzaam herstel. Deze nieuwe onderzoeksmethode heeft LIMOR uitgevoerd in samenwerking met de Menselijke Maat. In het onderzoek staan drie psychologische basisbehoeften centraal, die nodig zijn om tot herstel te komen: autonomie, competentie en verbondenheid.

 

Gewenst resultaat

De hoge scores op de basisbehoeften ‘autonomie’ (87%) en ‘competentie’ (82%) geven aan dat de begeleidingsmethodiek van LIMOR het gewenste resultaat geeft. De meerderheid van de cliënten (82%) geeft aan dat begeleiders oog hebben voor het maximaal benutten van hun talenten en ontwikkelen van competenties, die nodig zijn voor herstel. De basisbehoefte ‘verbondenheid’ scoort  54%. Door allerlei oorzaken hebben cliënten vaak een beperkt of beschadigd netwerk. Hier zal in de begeleiding meer aandacht voor komen.  

 

Stappen richting herstel

Enkele uitspraken van cliënten over de begeleiding bij LIMOR:

"Je wordt bij LIMOR echt gestimuleerd om naar jezelf te kijken, en je te ontwikkelen en verbeteren."
 

“Ik voel mij gewaardeerd als mens. Er wordt naar mij geluisterd en samen zoeken we naar oplossingen voor eventuele problemen. Zodra blijkt dat iets mij niet zelfstandig lukt, neemt de begeleider het over en probeert het op te lossen.”
 

"LIMOR heeft mij erg goed geholpen met alles. Verhuizen, financiën, verslaving... Ik kan alles bij ze kwijt, ze denken mee en komen met oplossingen."

 

Lerende organisatie

Op de uitkomsten is LIMOR uiteraard trots. Maar passend bij een lerende organisatie willen we niet alleen meten, maar leren van de uitkomst en stappen zetten om de begeleiding (verder) te verbeteren. Hiervoor worden binnen de organisatie ontwikkelsessies georganiseerd, waarin zowel medewerkers als cliënten aan de slag gaan met de uitkomsten en het maken van verbeterplannen.

 


 

Delen: