Bekijk, lees en beluister jaarbericht ‘Noodsprongen’

Ons jaarbericht 2018 is uit! 

Bezoek de website noodsprongen.limor.nl voor een verzameling van verhalen, filmpjes en podcasts die illustreren waar LIMOR mee bezig is. En: hoe cliënten die vaak diep in de ellende zitten, vertellen hoe ze met passende hulp weer iets van hun leven maken. De vaak schokkende situaties zie je terug in het ‘heftige’ ontwerp van de site.

2018 was een goed jaar

Het thema is dus Noodsprongen. Gaat het dan niet goed met LIMOR? Integendeel. Financieel hielden we het ook in 2018 netjes op de rit. En meer dan ooit staan we voor onze missie om sociale inclusie te bieden voor bijzondere doelgroepen met complexe problematiek. Mensen, vaak met een verleden waar je niet jaloers op hoeft te zijn, die niet in het reguliere zorgplaatje passen en daarom tussen wal en schip zijn geraakt. Wij zijn hun laatste strohalm en LIMOR helpt hen weer op weg.

Daarom ‘Noodsprongen’

‘Noodsprongen’ is de metafoor voor onze noodzakelijke creativiteit en wendbaarheid, om zorg en ondersteuning te kunnen bieden zoals je dit niet in de boeken vindt en wel hard nodig is. (We werken niet altijd volgens de regels maar altijd binnen de regels.) Daarnaast staat ‘Noodsprongen’ voor de acties van cliënten die hen in complexe situaties deed belanden. Vaak omdat ze uit nood moesten kiezen tussen twee kwaden. Op de website ‘Noodsprongen’ kun je lezen en beluisteren hoe wij soms creatieve noodsprongen maken voor passende ondersteuning, zodat cliënten in nood weer sprongen kunnen maken naar een normaal bestaan.

We wensen je veel kijk-, lees- en luisterplezier toe.  Heb je vragen over LIMOR naar aanleiding van dit jaarbericht? Neem contact met ons op via info@limor.nl.

Delen: