Daklozenproject Housing First Den Haag blijkt succesvol

Op donderdag 6 april 2017 vierde het project Housing First Den Haag haar vijfjarig bestaan. In de eerste vijf jaar van haar bestaan heeft het project 140 daklozen gehuisvest. Daarvan wonen inmiddels zeventien deelnemers zelfstandig en zijn vijftien van hen ondergebracht in een andere woonvoorziening. Achttien mensen zijn uit het project gestapt of vertrokken vanwege bijvoorbeeld detentie of overlast.


Naar aanleiding van de vijfde verjaardag van het project vorige week, is onderzoek gedaan onder deelnemers en begeleiders van Housing First. Daaruit blijkt dat de meeste deelnemers zich positief hebben ontwikkeld op het gebied van dagbesteding, maatschappelijke participatie, geestelijke gezondheid en inkomen. Ook zijn hun sociale netwerken uitgebreid. Wel blijft voor de meeste mensen goede begeleiding noodzakelijk, omdat de kans op terugval groot is.

Housing First richt zich op Haagse daklozen met complexe problemen, die niet passen binnen andere voorzieningen. In samenwerking met het Leger des Heils, LIMOR, Parnassia en Staedion helpt de gemeente Den Haag mensen aan een zelfstandige woning, met de nodige zorg en begeleiding. De deelnemers hebben daarbij zoveel mogelijk zelf de regie in handen.
 

Delen: