Den Haag (is) Actief!

‘Samen gaat het lukken!’ prijkt er op de folder van Den Haag Actief, een samenwerking tussen LIMOR en het Leger des Heils om (ex) dak- en thuislozen zo snel mogelijk in verbinding te brengen met de Haagse samenleving. Het doel van Den Haag Actief is een duurzame terugkeer van deze mensen in de samenleving. Op een manier die bij hen past!

 

 

Meedoen op je eigen manier  

Den Haag Actief is een onderdeel van een Housing First traject en is gestart sinds 2016. Samen met een activeringscoach wordt (her) ontdekt waar iemands kracht ligt: wat vind je écht leuk, waar ben je goed in en wat wil je bereiken? Dit kan bijvoorbeeld het volgen van een cursus zijn, het vinden van een baan, weer willen sporten of het contact met een oude vriend herstellen. Den Haag Actief geeft mensen de kans om dát te bereiken wat bij hen past, zodat zij kunnen meedoen op hun eigen manier.

 

Activeren naar zinvolle daginvulling

Sinds de start in 2016 is er geinvesteerd in individuele trajecten, die leiden tot een zinvolle daginvulling, meer structuur in de week en meer aansluiting op de samenleving. Ook zijn de activeringscoaches ingesprongen op de behoefte van deelnemers aan groepsactiviteiten. Zo wordt er nu regelmatig samen gevoetbald, gefitnesst en gekookt (Cooking First). Met succes! De geluiden zijn positief, waardoor sommige activiteiten als vast onderdeel in het programma worden opgenomen. Deelnemers (her) ontdekken het plezier in bewegen en het contact met elkaar.

Meer informatie over Den Haag Actief? Mail naar denhaagactief@limor.nl

 

Delen: