Den Haag Actief: dagactivering voor dak- en thuisloze mensen

In 2016 start ‘Den Haag Actief’: een initiatief van LIMOR en het Leger des Heils om de dagactivering onder dak- en thuislozen in Den Haag te bevorderen. De aanpak is gebaseerd op Zwolle Actief, een succesvolle en zeer effectieve interventie die in 2014 gestart is onder daklozen in Zwolle.


Maatwerk is leidend

Den Haag Actief richt zich voorlopig op de Housing First cliënten van bovengenoemde organisaties. Het doel is om deze groep (opnieuw) actief mee laten doen aan de samenleving. Daarbij zoekt men enerzijds aansluiting bij de wensen en behoeften van het individu, anderzijds wordt bij alle mogelijke bedrijven, instellingen en organisaties in en om Den Haag gezocht naar passende werk- en activeringsplekken.
 

Groepsbijeenkomsten

Om de eigen kracht te (her)ontdekken, wordt gedacht aan groepsbijeenkomsten waarin deelnemers kijken naar  de persoonlijke competenties die nodig zijn om op straat te “overleven.” Ook staat het bestrijden van eenzaamheid en het opzetten van persoonlijke netwerken centraal. Die netwerken kunnen helpen om uit de daklozencultuur te breken. Voor de groepsbijeenkomsten geldt dat deelnemers elkaar helpen, mét support van (ervaringsdeskundige) professionals als dat van toegevoegde waarde is.
 

Brigade activeringscoaches

Het begeleiden naar passende dagactivering wordt uitgevoerd door activeringscoaches. Deze coaches zoeken de deelnemers op en stemmen met de begeleiders af over een passende werk- of activeringsplek. Zij ontwerpen samen met de cliënt het maatwerktraject. Vooruitkijkend is de verwachting dat de activeringscoaches een groep Haagse bedrijven en (vrijwilligers)organisaties weten te vormen, die een duurzame springplank zullen vormen voor diverse dak- en thuislozen.
 

Samenwerking LIMOR en Leger des Heils

De combinatie van partijen is niet toevallig. Samen bieden deze partijen sinds 2011 Housing First in Den Haag. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis, competenties en expertises. Den Haag Actief heeft de ambitie en het vermogen om op het terrein van dagactivering van Housing First-deelnemers een fundamentele sprong voorwaarts te maken. Als collectief geven wij de beste garantie voor duurzame borging.

 

Den Haag Actief in de media

In een editie van AD Haagsche Courant is een artikel gepubliceerd over Den Haag Actief, terug te lezen via de website van de krant. Ook Den Haag FM heeft aandacht gegeven aan het initiatief. Het fragment terug luisteren? Klik hier.
 

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je vragen over Den Haag Actief? Neem dan contact op met LIMOR via 085 485 6000 of stuur een e-mail naar info@limor.nl

 

Delen: