Doelbewust wonen voor forensische cliënten

Volledig Pakket Thuis mogelijk in het kader van Zorgexperiment Justitie

Als onderdeel van een zorgexperiment van Justitie, mag LIMOR samen met vijf andere aanbieders Volledig Pakket Thuis bieden aan cliënten met een forensische titel. Tot voor kort bestond deze variant niet binnen de forensische zorg. Het zorgexperiment, waarin een intensief ondersteuningsprogramma geboden wordt aan deze doelgroep, duurt 2,5 jaar. 

 

Beschermd Thuis

Tot nu toe waren cliënten met een forensische titel aangewezen op Beschermd Wonen, of op zelfstandig wonen met ambulante begeleiding. Binnen Justitie was de variant Volledig Pakket Thuis (VPT) nog niet mogelijk. In 2015 verscheen er een rapport van de commissie Dannenberg, waarin staat dat er moet worden toegewerkt naar "Beschermd Thuis" in plaats van Beschermd Wonen. Deze tussenvariant wordt gemist binnen de forensische zorg, en is nodig om een goede invulling te kunnen geven aan een verantwoorde en passend reintegratietraject (de geleidelijke terugkeer in de maatschappij).

Doelbewust wonen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Forensisch Veld zien daarom mogelijkheden in de toepassing van Volledig Pakket Thuis (VPT). Samen met vijf andere aanbieders mag LIMOR in haar regio's Noord en Oost dit zorgzwaartepakket bieden aan cliënten met een forensische titel. De cliënten worden begeleid vanuit het project "Doelbewust wonen". In dit project wordt een intensief en gestructureerd ondersteuningsprogramma geboden voor de duur van maximaal 2 jaar. Doelbewust wonen kan plaatsvinden in een aangeboden woning van de wooncorporatie, maar kan ook geclusterd worden aangeboden waarbij een aantal mensen in elkaars nabijheid wonen.
 
 

Delen: