Een (t)huis voor iedereen

Den Haag verbetert opvang en begeleiding van dak- en thuislozen

 

Wethouder Bert van Alphen Sociale zaken, armoede, maatschappelijke opvang in Den Haag heeft op woensdag 19 december 2018 een Tien Punten Plan gelanceerd om de dak- en thuislozen opvang te verbeteren. 

 

Het aantal dak- en thuislozen wordt steeds groter en hun problemen meer uiteenlopend. Op dit moment blijven mensen onnodig lang in de maatschappelijke opvang, vooral omdat er geen woningen beschikbaar zijn waar deze mensen na hun eerste opvangperiode naar toe kunnen. De huizenmarkt zit op slot en er is gebrek aan sociale woningbouw, zeker voor de meer kwetsbare doelgroepen. Ook LIMOR ondervindt deze problemen. Wij onderschrijven dan ook het Tien Puntenplan ter verbetering van de situatie in de dak- en thuislozenopvang. 

 

Het Tien Punten Plan

De maatregelen in het Tien Punten Plan zijn: 

  1. Kleinschalige nachtopvang met goede zorg
  2. Pilot permanente winteropvang (winter 2018 - 2019)
  3. Extra aandacht voor preventie
  4. Zorgwekkende zorgmijders komen beter in beeld
  5. Zinvolle dagbesteding voor wie dat wil, werk voor wie dat kan en 24 uurs opvang voor wie dat nodig heeft
  6. Iedere dakloze krijgt een ondersteuningsplan met zorg, begeleiding en schuldhulpverlening
  7. Meer woningen voor zorgdoelgroepen (waaronder MO)
  8. Ruimte voor kleinschalige (innovatieve) woonvormen voor de MO
  9. Permanente opvang creëren voor mensen zonder perspectief op verbetering
  10. Extra aandacht voor communicatie, met de stad en de doelgroep


Download het volledige Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang

Delen: