Ervaringsonderzoek bewijst: Housing First Jongeren helpt jongeren verder

Een jaar na de start laat Housing First Jongeren veelbelovende resultaten zien! Dit blijkt uit het cliënt-ervaringonderzoek dat LIMOR en het Leger des Heils in mei uit liet voeren. Onder de groep jongeren die een Housing First traject volgen, is de tevredenheid hoog en ervaren zij Housing First als zeer positief en werkzaam. Om voor nog meer jongeren het verschil te maken, breidt LIMOR in 2019 uit met minstens 10 extra deelnemers. Daarnaast worden nieuwe mogelijkheden voor uitbreiding onderzocht.

 

HF Jongeren scoort een 9.6

Deelnemers beoordelen Housing First Jongeren met een 9,6. 100% van de respondenten uit het ervaringsonderzoek geeft aan dat Housing First Jongeren hen verder helpt en dat ze het zouden aanbevelen bij anderen. Daarnaast is gekeken naar de aandacht die een begeleider heeft voor de basisbehoeften autonomie, competenties en verbondenheid. Autonomie, ofwel eigen keuze en regie, scoort 100%. Ook de aandacht voor competenties, de manier waarop de jongeren uitgedaagd en positief bekrachtigd worden zodat ze talenten kunnen benutten, scoort 100%.

Verbondenheid, de mate waarin een jongere zich aangesloten voelt bij anderen, scoort 60%. Jongeren staan vaak alleen, het contact met familie is gecompliceerd of afwezig. En het gros van hun (tijdelijke) netwerk bestaat uit andere jongeren uit de zorg en hulpverleners.

 

Jongeren praten mee

Housing First Jongeren heeft medezeggenschap van de jongeren hoog in het vaandel staan. Zij worden daarom binnen de organisatie betrokken bij de ontwikkelsessies; bijeenkomsten waarin gekeken wordt naar ontwikkel- en verbeterpunten voor de begeleiding. Tijdens zo’n sessie hebben twee deelnemers hun kijk op Housing First Jongeren gedeeld. Met name de vrijheid en ruimte wordt positief beoordeeld, maar ook de daadkracht. “Voor het eerst was alles snel geregeld. Werd het niet alleen gezegd maar ook gedaan.”    

 

Oprechte waardering

Beide deelnemers spreken uit wat Housing First Jongeren hen heeft gebracht:

 

“Housing First Jongeren moet vooral doorgaan met jongeren een toekomst geven! Ik zeg je eerlijk, veel van ons denken dat we nooit ergens zullen komen of in de goot eindigen. Als Housing First Jongeren er voor mij niet was geweest, had ik zeker vastgezeten. Housing First Jongeren heeft mij een andere kant laten zien. Wat ik ook vertel, ze nemen mij serieus.”

“Ik vind dat er echt geen verbeterpunten zijn voor Housing First Jongeren en dat is een eerlijk antwoord. Het is nog nooit zo goed met mij gegaan als nu. Niemand heeft dit voor elkaar gekregen met mij. Jullie wel. Ik ben jullie dankbaar.”

Wat is Housing First Jongeren?

LIMOR biedt al langer en op verschillende plekken in Nederland Housing First aan dakloze volwassenen. Mensen met een intensieve hulpvraag krijgen ondersteuning waarbij we beginnen met huisvesting. Omdat het aantal dakloze jongeren in de grote steden van Nederland toeneemt en er eveneens sprake was van een groep die geen aansluiting vindt bij het bestaande hulpverleningsaanbod, zijn we in Den Haag gestart met Housing First Jongeren. We combineren de werkzame elementen van Housing First met een jeugdspecifieke benadering. Zo kunnen we effectieve ondersteuning bieden aan mensen in een kwetsbare levensfase.

Housing First Jongeren Den Haag is een samenwerking tussen LIMOR, Leger des Heils, Care-Express, Expex, SZW Den Haag en Vestia.

 

Contact

Wilt u meer weten over Housing First of Housing First Jongeren? Neem dan gerust contact met Melanie Schmit, kwartiermaker Housing First bij LIMOR. Dat kan per e-mail: m.schmit@limor.nl of telefonisch: 085 4856000

 

Delen: