Housing First Den Haag: stand van zaken na vier jaar

Op 14 december 2011 is Housing First Den Haag (hierna: HFDH) officieel gestart. Sinds de start is het project twee keer geëvalueerd door de gemeente Den Haag. Het laatste onderzoek vond plaats in de periode december 2015 tot april 2016. De gegevens zijn verzameld vanaf de start van HFDH tot 1 oktober 2015. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport: ‘Housing First: ervaringen en resultaten in vier jaar’. Een rapport met een positief resultaat!

                                                                             

In- en uitstroom

Vanaf de start van HFDH tot april 2016 kent het project 96 HF-deelnemers. Acht van hen zijn positief uitgestroomd, met een woning op eigen naam. Tien deelnemers zijn doorgestroomd naar een 24-uurs voorziening, omdat dit uiteindelijk geschikter blijkt. Bij elf deelnemers is het zelfstandig wonen onsuccesvol beëindigd vanwege overlast en detentie. Ten slotte is één deelnemer overleden. Uit de rapportage blijkt dat de kwaliteit van leven van de HF-deelnemers is toegenomen. Iets waar HFDH trots op is! De HF-deelnemers zijn van ver zijn gekomen en het project levert een positieve bijdrage aan hun bestaan.
 

‘Ik ben alleen maar positief over Housing First’

Tijdens het onderzoek zijn vier HF-deelnemers geïnterviewd. ‘Ik ben alleen maar positief over Housing First. Uiteindelijk moet je het zelf doen, dat weet ik ook wel. Maar het biedt toch steun.’, aldus een HF-deelnemer. Alle vier zijn zij blij dat ze een huis hebben. Ze ervaren het als een plek voor jezelf. ‘Een huis, om naar huis te gaan’.
 

Passende dagbesteding

Ook zijn er twee groepsdiscussies gevoerd: één met de begeleiders van de HF-deelnemers, en één met een aantal andere betrokkenen (samenwerkingspartners) bij het project. Passende dagbesteding blijft onder andere een lastig onderwerp. Er zijn weinig laagdrempelige (werk)plekken. Daarnaast heerst er een bepaalde angst onder de HF-deelnemers. Zij zijn vooral bang om een baan weer kwijt te raken. Ook overschatten veel deelnemers zichzelf: vaak hebben zij grote dromen. Het is moeilijk voor de HF-deelnemers te beseffen dat het met kleine stapjes gaat. De begeleiders zien graag een activeringscoach, die vroeg in het traject maatwerk kan leveren op het gebied van dagactivering. Het is belangrijk om te kijken wat de HF-deelnemers kunnen en willen, maar ook feedback krijgen op houding en gedrag. In 2016 is hiervoor een pilot gestart: Den Haag Actief. Een initiatief van LIMOR en het Leger des Heils om de dagactivering van HF-deelnemers te bevorderen door de inzet van een activeringscoach. De aanpak is gebaseerd op Zwolle Actief, een succesvolle en zeer effectieve interventie die in 2014 gestart is onder daklozen in Zwolle.
 

Housing First

Housing First biedt langdurig dak- en thuislozen met meervoudige problematiek eerst een huis. Er gelden slechts twee afspraken: acceptatie van intensieve begeleiding én een huur- en betalingsovereenkomst. Verder worden er geen eisen gesteld, zoals behandeling op psychiatrisch vlak of voor verslaving. De begeleider monitort de situatie en stuurt waar nodig bij. Inzet: verantwoord toewerken naar een stabiel woon- en leefklimaat. Binnen deze begeleiding bepaalt de cliënt het tempo van deze onvoorwaardelijke ondersteuning.
 
Housing First Den Haag is een samenwerking tussen woningcorporatie Staedion, LIMOR, Leger des Heils en de gemeente Den Haag. De samenwerking bestaat in november 2016 vijf jaar. Op 23 maart 2017 vieren wij het vijfjarig bestaan met alle betrokken partijen!
 

Meer weten?

Wilt u het gehele rapport lezen? Klik hier.
 

Delen: