Innovatieve aanpak beëindigen dakloosheid

Om dakloosheid effectief te beëindigen is een innovatieve aanpak nodig. Op 23 augustus 2019 publiceerde Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dat het aantal daklozen de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld is naar inmiddels 39 duizend. Deze cijfers tonen de urgentie voor een duurzame oplossing.


LIMOR zet zich in voor meer woningen en ondersteuning volgens Housing First. Housing First gaat uit van het mensenrecht op huisvesting. Dat betekent dat mensen eerst onvoorwaardelijk een huis krijgen. Vervolgens zorgen we voor passende ondersteuning voor zo lang als nodig. Deze aanpak is bewezen effectief: maar liefst 8 op de 10 mensen blijkt op de lange termijn stabiel gehuisvest. Om in de benodigde huisvesting te kunnen voorzien is het van belang om naast reguliere woningen ook in creatieve oplossingen te denken. Mogelijkheden hierbij zijn: alternatieve woonvormen zoals tiny houses en het ombouwen van gebouwen die leegstaan.

 

Complexe problematiek

Algemeen directeur LIMOR, Dirk Huisman licht de keuze voor Housing First toe: “Als landelijke instelling voor maatschappelijke ondersteuning en rehabilitatie ondersteunen we mensen met ontzettend veel verschillende levensverhalen verspreid over het hele land. De begeleiding van deze mensen is uitdagend omdat er meestal sprake is van meervoudige problematiek. Zo gaat dakloosheid vaak gepaard met verslaving of psychische problemen. Er bestaan dan ook geen pasklare oplossingen of standdaardprotocollen die voor iedereen succes garanderen. In plaats daarvan is inlevingsvermogen en improvisatie cruciaal.”

 

Samen werken aan oplossingen

Wanneer het te lang duurt voordat er een woning beschikbaar komt bestaat de kans dat problemen zullen escaleren. Daarnaast lopen de maatschappelijke kosten snel op. Dirk Huisman: “Om de woningnood voor mensen met een laag inkomen op te lossen en de toename van dakloosheid te stoppen is een gezamenlijke inspanning van ministeries, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, belangenbehartigers, ervaringsdeskundigen, gemeenten en bedrijven cruciaal. Alleen samen kunnen we de revolutionaire beweging van Housing First de impact geven die het verdient en het tekort aan geschikte huisvesting oplossen. Het is voor ons niet meer dan logisch dat LIMOR hierbij voorop loopt. Als landelijke speler werken wij graag aan een Nederland waar elk mens wordt voorzien in zijn of haar recht op een thuis.”

 

Bewezen effectief

Housing First gelooft in de kracht van vertrouwen: mensen weten zelf het beste waar ze hulp bij nodig hebben. Dat sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van LIMOR. Onze professionals denken in oplossingen en kansen. We begeleiden op basis van mogelijkheden en staan voor onvoorwaardelijke steun. Housing First heeft inmiddels ruim bewezen dat de aanpak werkt. Juist vanwege de onvoorwaardelijke steun krijgen deelnemers perspectief op een beter leven en vertrouwen in de toekomst.

Wil je meer weten over onze ondersteuning? Mail naar info@limor.nl of bel naar 085 4856000.
 

Delen: