Jaarverslag Centrale Cliëntenraad 2016

Als Centrale Cliëntenraad (hierna: CCR) van LIMOR behartigen we, vertegenwoordigd vanuit al onze regio’s, de belangen van de cliënten van LIMOR. We dragen er aan bij dat begeleiding vanuit LIMOR maximaal aansluit bij de behoefte en tot de beste resultaten leidt. Onze kernvraag bij elke ontwikkeling of verandering ten aanzien van het beleid is dan ook: wat betekent dit voor ‘onze’ cliënten?

 

Invloed doet goed

Alles wat de CCR in 2016 heeft gedaan staat in het CCR-jaarverslag 2016. In dit jaarverslag ziet u dat wij onze invloed laten gelden. Want invloed doet goed. Doordat wij onszelf serieus nemen, worden wij ook serieus genomen en zijn we een welkome partij aan tafel. Een selectie van onze activiteiten in 2016 leest u dan ook terug in het jaarverslag.
 
Vragen over het jaarverslag? Neem dan contact op met de ondersteuner van de CCR van LIMOR via telefoonnummer 06 10 90 22 27 of per e-mail ccr@limor.nl
 
 

Delen: