LIMOR onderzoekt mogelijkheden om community te starten in Zwolle

Studenten en cliënten wonen samen bij Convident

Convident is een innovatief woonproject waarbij 7 studenten samenwonen met 7 cliënten van LIMOR. Met elkaar vormen zij een community waarin het prettig wonen is. LIMOR onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om Convident op te starten aan het Talentenplein in Zwolle. De direct omwonenden hebben inmiddels een uitnodiging gehad voor een informatieavond. 

 

Voor wie is Convident?

Gedetineerden in de laatste fase van detentie, ex-gedetineerden (met toezicht) en cliënten met toezicht kunnen in aanmerking komen voor deelname aan Convident. De casemanager zorgt samen met een psycholoog voor een zorgvuldige screening. Mensen waarbij sprake is van ernstige geweldsdelicten, zedendelicten of recente of actieve verslavingsproblematiek zijn uitgesloten van deelname aan Convident. 

 

De studenten die willen deelnemen dienen net als de deelnemers een duidelijke motivatie te hebben. Hierbij is het van belang dat ze vooraf nadenken over hoe ze een actieve bijdrage kunnen leveren aan de community. Ook bij de studenten vindt een zorgvuldige screening plaats. Zodat de uiteindelijke community een veilige plek is waarin iedereen prettig kan wonen. 

 

Voordelen van samen wonen

Voor mensen die uit detentie komen kan de overgang naar buiten erg groot zijn. Doordat de studenten op een positieve manier met de toekomst bezig zijn kunnen ze als rolmodel fungeren. Daarnaast biedt het wonen in de community studenten de kans om hun ervaring uit te breiden en daarmee hun leven te verrijken. 

 

In Denemarken wonen studenten en ex-gedetineerden al sinds 1979 succesvol samen in een community. Het revolutionaire project Skejby werd in Aarhus opgestart. Onderzoeksresultaten uit Denemarken laten zien dat de kans op terugval van deelnemers met 21% vermindert ten opzichte van reguliere uitstroom uit de gevangenis. 

 

Convident in Zwolle

Op dit moment onderzoekt LIMOR samen met DeltaWonen of er mogelijkheden zijn om Convident op te starten aan het Talentenplein. De omwonenden zijn uitgenodigd voor een informatieavond en worden zorgvuldig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.


Verder lezen:
Delen: