LIMOR organiseert symposium 'Gewoon Thuis!'

samenwerken aan sociale inclusie

Op woensdag 29 januari a.s. organiseert LIMOR het symposium ‘Gewoon Thuis!’ De bijeenkomst, die plaats vindt in Haren, gaat in op de wens en ambitie van LIMOR om cliënten ‘gewoon’ thuis te laten wonen. In de wijk. Als onderdeel van de maatschappij en met een netwerk om hen heen.


Deze gedachte is gebaseerd op het rapport van de commissie Dannenberg. Voor Erik Dannenberg (in het dagelijks leven bestuursvoorzitter van Divosa) is de essentie van het advies van de commissie dat beschermd wonen niet meer een gebouw is dat in de grote stad staat, maar een huis in elke wijk. Dannenberg zal tijdens het symposium een lezing geven over sociale inclusie.


Van beschermd wonen naar een beschermd thuis

LIMOR heeft de ambitie om de gedachte van sociale inclusie in 2020 om te zetten in werkelijkheid, waarbij afbouw van geclusterde beschermde woonvormen centraal staat en we ons richten op (blijven) wonen in de wijk. Samen met cliënten en medewerkers zijn een aantal eerste stappen gezet. Zo blijkt uit een rondvraag onder onze cliënten dat maar liefst 80% van onze cliënten die op dit moment in een beschermde woonvorm verblijven, zichzelf binnen twee jaar in de wijk ziet wonen. Op dit moment zijn en worden er contacten gelegd met welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen en wijk- en gebiedsteams om er met elkaar voor te zorgen dat ‘de landing in de wijk’ zo goed mogelijk plaats kan vinden.


Opgave

Het tweede deel van het symposium, waarin Erik Dannenberg een lezing geeft, is ook toegankelijk voor onze externe contacten en samenwerkingsrelaties. Wilt u graag komen? Geef u dan op via bestuurssecretariaat@limor.nl. Er zijn beperkte plekken beschikbaar, dus vol = vol. 

Datum:          29 januari 2020
Tijd:              16.00 – 17.30 uur (lezing Dannenberg)
                    17.30 – 19.00 uur (netwerkborrel)
Locatie:         De Biotoop in Haren

 

Delen: 
Plus