LIMOR tekent convenant 'Ommen Armoedevrij'

Op 19 juli 2017 ondertekende LIMOR het convenant ‘Ommen Armoedevrij’. Door het convenant te tekenen, gaat LIMOR de samenwerking met de gemeente en partners aan om armoede en sociale uitsluiting in Ommen tegen te gaan.

 

Gemeentebreed verbond

Armoede is een maatschappelijk vraagstuk. Soms leven huishoudens en kinderen jarenlang van een sociaal minimuminkomen. Het sociaal minimum zou bestaanszekerheid moeten garanderen. Dat lukt niet altijd, zeker als mensen jarenlang van het minimum moeten leven. De middelen en mogelijkheden om mee te doen in de samenleving ontbreken. Door de handen ineen te slaan kan worden bereikt dat Ommen een gemeente wordt zonder ‘armen’.

 

Armoedevrij: wat betekent dat?

Lokale minimavoorzieningen zijn nodig om mensen uit armoede te houden. De gemeente Ommen heeft goede minimavoorzieningen waar inwoners gebruik van kunnen maken. Maar daarmee is de gemeente nog niet armoedevrij. In een armoedevrije gemeenschap is ook geen sociale uitsluiting. Om naast gebrek aan inkomen ook sociale uitsluiting te voorkomen is de inzet nodig van maatschappelijke organisaties, zoals LIMOR, en burgers. Dit doel kan alleen in onderling samenspel en met inzet van burgers en organisaties worden bereikt.

Ieder jaar worden er contactmomenten georganiseerd om elkaar op de hoogte te houden van de activiteiten die de ondertekenaars van het convenant ondernemen om de gemeente armoedevrij te houden.

Delen: 
Plus