LIMOR tekent samenwerkingsovereenkomst Gebundelde Kracht

Maandag 14 januari tekent LIMOR samen met 8 organisaties voor zorg en welzijn én de gemeente Leidschendam-Voorburg de samenwerkingsovereenkomst Gebundelde Kracht om mensen met langdurig psychiatrische problemen beter te helpen om mee te doen in de Voorburgse wijken en zo het herstel te bevorderen.

 

De samenwerking is uniek: alle organisaties werken op maandagen samen op het Sociaal Netwerkpunt aan de van Faukenbergestraat in het project ‘Gebundelde Kracht’. 

Dymphna van Ravensteyn, directeur van GGZ Rivierduinen vertelt: “Mensen met psychiatrische problemen wonen steeds vaker gewoon in de wijk. Onze organisaties helpen allemaal om hen zo goed mogelijk te begeleiden maar we hebben verschillende kennis. Welzijnsorganisaties weten goed hoe de wijk in elkaar zit, maatschappelijk werk en de gemeente begeleiden bij allerlei regelingen, bijvoorbeeld bij het oplossen van schulden en de gespecialiseerde GGZ heeft de kennis over de psychiatrische kant. In ‘Gebundelde Kracht’ maken we goed gebruik van al die kennis.”

Brede samenwerking

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft met Kwadraad, MEE, Fonteynenburg, Sport en Welzijn, Woej, LIMOR en GGZ Rivierduinen de samenwerking op poten gezet. Nu sluit ook Parnassia Groep aan waardoor kennis over verslavingen wordt toegevoegd aan de samenwerking. Ook sluit Stichting Anton Constandse aan waardoor de samenwerking verder verbreed wordt.
 

Zorg op maat door kennisdeling

Simone Snel, trajectregisseur bij LIMOR over de samenwerking: “LIMOR is expert op het gebied van meervoudige problematiek i.c.m. psychiatrische stoornissen. Onze kennis en ervaring delen wij binnen Gebundelde Kracht. Hiermee ondersteunen we onze collega instanties zodat we met elkaar zorg op maat kunnen bieden. Ook bundelen we onze krachten bij het opzetten van initiatieven ter bevordering van de inclusie van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Zoals bijvoorbeeld de verbetering van de aansluiting bij het huidige aanbod van vrijetijdsbesteding en het vergroten van het leun- en steunnetwerk.”
 

Herstelbevordering door meedoen

Maartje Drabbe, jongerenwerker bij Sport en Welzijn: “De samenwerking zorgt er echt voor dat mensen meer meedoen en zich meer thuis voelen in Voorburg. Zo hebben we een jongeman die binnen de GGZ geholpen werd met zijn psychiatrische problemen gekoppeld aan een jongerencoach. Samen zoeken ze naar een voetbalvereniging waar hij gewoon mee kan sporten. Bewegen is goed voor zijn herstel en een gewone vereniging helpt om zijn netwerk uit te breiden.”

Vragen over Gebundelde Kracht? Loop op maandagen binnen bij het Sociaal Netwerkpunt aan de Faukenbergstraat 1 in Voorburg of maak een afspraak via de deelnemende organisaties.

Delen: 
Plus