LIMOR werkt samen met Zorg-en Veiligheidshuis IJsselland

LIMOR neemt deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. Partijen werken daarin samen op het gebied van integrale veiligheid en complexe domeinoverstijgende probleemsituaties. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsconvenant en de afspraken rondom de verwerking van persoonsgegevens in een privacyprotocol. Verschillende partijen, waaronder LIMOR, hebben meegeholpen bij het tot stand komen van deze afspraken. 
 

 

Delen: