Melanie Schmit, manager bij LIMOR, officieel lid van trainersteam Housing First Europe

Melanie Schmit (manager bij LIMOR) nam dit jaar deel aan de Train-de-Trainer-sessies van Housing First Europe in Milaan, Amsterdam, Helsinki en Dublin. Met als resultaat dat zij officieel is toegetreden tot het trainersteam van Housing First Europe Hub, een Europees platform dat zich inzet om de kennis over Housing First verder te verspreiden, uit te wisselen en te leren van ervaringen in de aangesloten landen. De deelname aan de sessies heeft ook haar professioneel Europees netwerk uitgebreid en haar kennis over sociale systemen en strategieën op het gebied van dakloosheid in Europa vergroot.

 

Melanie Schmit over haar ervaring bij Housing First Europe:

Ik ben oprecht getroffen door de deskundige, warme mensen die in heel Europa met tomeloze inzet Housing First tot een werkelijkheid maken en daarmee een impact hebben op zoveel levens. 
De context per land verschilt soms enorm. Maar met wie ik ook sprak, de energie om het sociale systeem te veranderen was voelbaar. Ook zag ik in ieder land die unieke, hechte band tussen begeleiders en deelnemers.  We staan er niet altijd bij stil, maar Housing First is niet enkel een interventie, maar ook activisme. Het beoogt sociale onrechtvaardigheden te herstellen. Welke rol je ook vervult binnen Housing First je bent een ‘agent of change’. Zowel voor degene met wie je werkt als in bredere, maatschappelijke zin. Het is fantastisch onderdeel uit te maken van die beweging en het maakt me vastbesloten om Housing First op te schalen, door te ontwikkelen en te finetunen op alle niveaus mogelijk!
”.


De Train-de-Trainer-sessies

Tijdens de sessies is een opzet gemaakt voor de trainingsmodules, waarmee de trainers aan de slag gaan in eigen land. Zij leveren een bijdrage aan de uitbreiding van de train-de-trainer-groep die in 2019 plaatsvindt. Tevens zal het trainersteam halfjaarlijks een opfrisbijeenkomst houden met als volgend doel: het organiseren van een groot Europees symposium in 2019. 

Ook is tijdens de sessies een digitaal platform van de Housing First Europe Hub opgezet om informatie en ervaringen te delen. Melanie coördineert het Nederlandse onderdeel van het digitale platform.
 

Nederlandse vertaling van Europese Housing First gids in de maak

Wat is Housing First en hoe werkt het in de praktijk in diverse Europese landen? Dat lees je in de Housing first gids, samengesteld door FEANTSA, de Stavros Niarchos Foundation en experts uit verschillende landen. De gids is alleen in het Engels beschikbaar. 
Melanie: “De gids is een onmisbaar handboek voor Housing First-professionals en een Nederlandse vertaling is dan ook gewenst”. Dit is haar gelukt!
Met bemiddeling van de Federatie Opvang, de financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de vertaling – voor een zacht prijsje – door vertaalbureau Summit Works en de bijdrage van The hub voor het grafisch ontwerp, wordt de vertaling van de gids nu gecreëerd.

Een mooi voorbeeld van hoe een opgebouwd netwerk en samenwerken tot resultaten leidt. 

De Nederlandse Housing First Gids wordt begin 2019 feestelijk gelanceerd!

Klik hier voor de Engelstalige Housing First gids: http://housingfirstnederland.nl/gids/

Wil je meer weten? Meedoen?

Neem contact op met Melanie Schmit, VGE manager Den Haag Zuid, via 085 4856000 of info@limor.nl

Lees meer over Housing First: https://www.limor.nl/housing-first

Delen: 
Plus