Melanie Schmit over oplossingen voor daklozenproblematiek bij BEAU

LIMOR-kwartiermaker Housing First aan tafel bij actualiteitenprogramma

Op woensdag 23 oktober luidde het Leger des Heils de noodklok in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Actualiteitenprogramma BEAU nodigde naar aanleiding daarvan LIMOR-kwartiermaker Housing First, Melanie Schmit uit. Samen met ex-dakloze Gerrie Gelmers, voorzitter van de raad van bestuur van het Leger des Heils, Cornel Vader en wethouder sociale zaken in Den Haag, Bert van Alphen, sprak zij over de daklozenproblematiek en mogelijke oplossingen.

 

Groeiend aantal daklozen

In navolging op de eerdere statistieken die het CBS publiceerde waaruit bleek dat het aantal daklozen de afgelopen 10 jaar verdubbelde, stuurde het Leger des Heils een brandbrief naar de Tweede Kamer. Cornel Vader licht bij het tv-programma Beau toe dat de verwachting bestaat dat het aantal daklozen alleen nog maar meer toe zal nemen. Mede doordat de afgelopen jaren steeds minder tijd en intensiteit van begeleiding mogelijk is, blijkt volgens hem dat het steeds moeilijker wordt om een goede plek voor mensen te verzinnen. 

 

Begin met een huis

Presentator Beau van Erven Dorens vraagt aan Melanie wat volgens haar de ideale oplossing zou zijn. Daarop geeft zij aan dat Housing First werkt: “Voor 8 op de 10 mensen is het een duurzame beëindiging van de dakloze situatie en in sommige gevallen ligt dat percentage nog veel hoger. Housing First gaat uit van onvoorwaardelijke toegang tot huisvesting, puur omdat mensen daar recht op hebben. We beginnen met een huis, want bij een huis begint eigenlijk alles. Vanaf daar kan herstel en sociale integratie weer beginnen en dat geeft toekomstperspectief.”

 

Draagvlak vergroten

Op de vraag van Beau wat we nu praktisch kunnen doen, zodat dakloze mensen deze winter binnen kunnen slapen en we op de lange termijn iets kunnen betekenen antwoordt Cornel Vader: ”We moeten naast elkaar, schouder aan schouder met het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties, waar wonen ook onder valt, VWS, sociale zaken, de VNG en de grote steden ervoor zorgen dat die oplossing er komt. Simpele woningen, ombouw van grootschalige complexen in eenvoudige huizen. Dat is echt nodig. En het kan in Nederland.” 

 

De Haagse wethouder Bert van Alphen voegt daaraan toe: “We gaan het aan heel Nederland bekend maken dat dit een probleem is zodat de hele regering zich verantwoordelijk voelt voor deze problematiek.” 

 

Deze bredere strategie om dakloosheid te voorkomen is voor het succes van Housing First van groot belang. Het ontbreekt in Nederland niet aan de kennis maar aan de middelen en het draagvlak. Melanie’s oproep aan het kabinet is dan ook: “Zorg voor betaalbare woningen en voldoende middelen om de juiste begeleiding te bieden.”

 

Kijk de aflevering van BEAU over dakloosheid terug. 

Delen: