Melanie Schmit pleit voor nationaal beleid om dak- en thuisloosheid aan te pakken

Documentaire Buiten Gewoon in het teken van thuisloosheid

Aflevering 4 van de documentairereeks Buiten Gewoon van Omroep West staat in het teken van thuisloosheid. In Den Haag is het aantal dak- en thuislozen in de afgelopen 5 jaar meer dan verdubbeld. 


Meer dan 1400 mensen leven zonder vaste plekken, leven in onzekerheid, moeten leven van dag tot dag. Een groot gedeelte van de mensen die dakloos raakt, kan ik in de eerste periode vaak nog onderdak vinden in zijn of haar directe omgeving. Wanneer iemand dus wel onderdak maar geen eigen huisvesting heeft noemen wij dit thuisloosheid. LIMOR-professional Melanie Schmit pleit voor nationaal beleid om dak- en thuisloosheid aan te pakken. 


In de uitzending vertelt de 44-jarige Michiel zijn verhaal. Toen het slecht ging met zijn onderneming moest hij zijn huis verkopen en raakte hij thuisloos. Hij heeft in die periode ongeveer 2 jaar bij vrienden en familie geslapen. “Op het moment dat je thuisloos raakt denk je: ‘daar komen we wel uit’. Je denkt over volgende maand en over wat je morgen gaat doen. Die momenten worden steeds kleiner. Je denkt steeds beperkter tot je vast komt te zitten. Dat moment om daadwerkelijk naar het daklozenloket te gaan. Dat is een enorme stap. Wanneer zeg je van jezelf dat je dakloos bent?" 

 

Slecht zichtbaar probleem

Juist daarom, bevestigt Melanie Schmit weten we niet precies hoeveel mensen thuisloos zijn. “We hebben er eigenlijk niet goed zicht op omdat thuisloosheid heel breed is. Het gaat over mensen die bankhoppen en zo hun netwerk gebruiken om van onderdak naar onderdak te gaan. Het gaat ook om mensen die in een opvang en beschermd wonen leven en mensen die noodgedwongen op campings en vakantieparken verblijven. En er is een hele grote groep met instabiele huisvesting die je niet goed in beeld krijgt. Het probleem hierbij is dat, dat wat je niet weet – je ook niet goed kunt verhelpen.”

 

Thuisloosheid beter in kaart brengen

Melanie: “Als we mensen vroegtijdig intensief kunnen begeleiden, dan is dakloosheid nog te voorkomen. Dat gaat om het moment dat wij weten dat dakloosheid dreigt. Als we dan al intensief kunnen begeleiden hebben we mensen al in beeld nog voordat dakloosheid daadwerkelijk een feit is. Om dit te kunnen realiseren hebben we op nationaal niveau samenhangend beleid nodig." 


Het verhaal van Michiel bevestigt deze behoefte. “Je denkt voortdurend dat je er nog wel weer uit komt. En dan komt er een moment dat je er niet meer uit komt en dat moet je om hulp gaan vragen. Maar je weet niet waar.”


•    Kijk de aflevering van Buiten Gewoon over Thuisloosheid terug bij Omroep West
•    In de aflevering van 3 februari is Melanie Schmit opnieuw te zien. Deze aflevering gaat over nachtopvang.

 

Over ‘Buiten Gewoon’

In de achtdelige documentaireserie 'Buiten Gewoon' van Omroep West volgt Fred Zuiderwijk verschillende dak -en thuisloze mensen om erachter te komen hoe zij dakloos zijn geworden, hoe ze leven en hoe ze de toekomst zien.
 

Delen: