Partijen slaan handen ineen voor Housing First Vechtdal

Eerst een dak en dan de rest

In het Vechtdal zijn een aantal organisaties samen gestart met een bijzonder project voor huisvesting van langdurig daklozen. Het gaat om mensen die te maken hebben met complexe problematiek waarvoor maatwerk nodig is. De drie organisaties (Leger des Heils, LIMOR en RIBW Overijssel) beginnen daarom in samenwerking met woningcorporatie Vechtdal Wonen, woonstichting VechtHorst en met de gemeenten Hardenberg, Dalfsen en Ommen, met Housing First Vechtdal. Op donderdag 4 maart hebben de partners (digitaal) het convenant ondertekend.


Een eigen, veilige plek is een basisbehoefte die iedereen heeft. Niet iedereen lukt het om deze basisbehoefte vorm te geven. Wonen lijkt dan een te grote opgave met langdurige dakloosheid als gevolg. Volgens Housing First moet een dakloze inwoner op de eerste plaats krijgen wat hij het meest ontbeert: een dak boven zijn hoofd. Dat moet zorgen voor een stabiele woonsituatie. Daarna krijgt de bewoner de kans om meer zelfredzaam te worden. Housing First is een bewezen effectieve aanpak in de strijd tegen dakloosheid en het voorkomen van overlast.


Inwoners met complexe en meervoudige problematiek

Housing First Vechtdal is voor er voor mensen die langdurig in de opvang verblijven, buitenslapen of geconfronteerd worden met een regelmatig terugkerende vorm van dakloosheid en die onvoldoende aansluiting vinden bij wat in opvangvoorzieningen wordt aangeboden. Het gaat daarbij om dakloze inwoners van wie verwacht wordt dat ze (met begeleiding) in staat zijn om zelfstandig te wonen. Daarnaast kan het gaan om andere doelgroepen, zoals mensen die tijdelijk op een camping wonen of mensen de uitstromen uit een beschermde woonvoorziening. De samenwerkingspartijen zoeken naar een goede koppeling op basis van de onderliggende problematiek tussen de dakloze inwoners en de deelnemende organisaties.


Periode van drie jaar

Het convenant loopt voor de duur van tenminste drie jaar. In die periode stelt Vechtdal Wonen jaarlijks vier woningen in de gemeenten Hardenberg en Ommen beschikbaar. Woonstichting VechtHorst stelt jaarlijks twee woningen in de gemeente Dalfsen beschikbaar.

 

Delen: 
Plus