Samenwerken in het (WIZ)netwerk

Gemeenten krijgen er in 2015 taken bij op het gebied van de (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen, de drie decentralisaties. Het uitgangspunt hierbij is dat de inwoner altijd centraal staat. Om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen, zijn de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar op 1 mei jl. gestart met de pilot 'Samenwerken in het (wijk)netwerk'.

Voor het opstarten van de pilot ondertekenden de wethouders Inge Nieuwenhuizen (Voorschoten, Welzijn), Saskia Bruines (Leidschendam-Voorburg, Dienstverlening), Gregor Rensen (Leidschendam-Voorburg, Welzijn) en Fatima Koser Kaya (Wassenaar, Welzijn) en achttien deelnemende zorgpartners een samenwerkingsconvenant. LIMOR is één van de deelnemende organisaties. 

Eigen kracht

Inzetten van eigen kracht, meer preventie en informele zorg staan in de organisatie van zorg en ondersteuning centraal. En dus ook tijdens de pilots. Daarbij krijgt de gecombineerde aanpak van problematiek volop de aandacht. Inmiddels zijn de betrokken professionals geschoold in het toepassen van de Zelfredzaamheids-Matrix, die de zelfredzaamheid van een inwoner op elf leefgebieden in kaart brengt.

Planning

De pilots lopen zes maanden. In november/december 2014 vindt een evaluatie plaats, als opmaat naar de dienstverlening in 2015. De verbeterpunten vanuit de evaluatie worden benut voor bijsturing. Per 1 januari 2015 moet de dienstverlening staan. Gezien de korte aanlooptijd, startten in mei 2014 ook de aanbestedingen.

Delen: