Subsidie voor verbetering zorg kwetsbare inwoners Zoetermeer

Persbericht gemeente Zoetermeer, 27 maart 2018.

 

ZonMw heeft 250.000 euro subsidie toegekend voor het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan mentaal kwetsbare inwoners in Zoetermeer. Deze zorg en ondersteuning is namelijk in verandering. Mensen moeten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ook worden gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De gemeente wil deze zorg en ondersteuning verder verbeteren en zo dicht mogelijk bij huis organiseren.

 

Samenwerking versterken

Dit doen we samen met GGD Haaglanden, GGZ Rivierduinen, Fonteynenburg, LIMOR en ZoSamen. Hiervoor is vorig jaar een gezamenlijke agenda opgesteld. De subsidie is in aanvulling op de gemeentelijke financiering hiervoor. Wethouder Vugs: ,,Met deze subsidie kunnen we de samenwerking versterken en zo de zorg beter laten aansluiten. Het mooie is dat de gemeente hier geen opdrachtgever is maar partner en dat we het echt samen gaan doen.’’

Belang van eigen omgeving en netwerk

De gemeente wil dat mentaal kwetsbare inwoners de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben in hun eigen omgeving. Hiervoor gaat zij een aantal dingen regelen. Bijvoorbeeld het verbeteren van de samenwerking tussen professionele hulpverleners, vrijwilligers en mantelzorgers. Denk hierbij aan buren, familie of vrienden. Ook wordt voorlichting gestart aan een breed publiek om de beeldvorming rond het hebben van mentale problemen te verbeteren en om uit te leggen waar je terecht kan bij eventuele problemen.
Daarnaast komen er ervaringsdeskundigen die ondersteunen bij individuele herstelprocessen. Zij gaan een onderdeel vormen van de wijkgerichte zorg en ondersteuning in de wijken. 

Aanwezig in de wijken

Ook zijn er ook wijk-sociaal psychiatrisch verpleegkundigen in Zoetermeer gestart. Zij zijn in de wijken aanwezig voor advies, beoordeling en vroegsignalering bij (het vermoeden van) mentale problemen. De gemeente wil daarmee bereiken dat deze mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven en niet doorverwezen worden naar de Opvang Verwarde Personen in Den Haag. Het project “Opvang Dichtbij” heeft twee opvangplaatsen in Zoetermeer voor mensen waarvoor even geen plek is in de eigen omgeving of binnen de bestaande opvangmogelijkheden, maar die wel direct tijdelijke opvang en zorg nodig hebben.
 

* ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

 

Delen: