We houden contact!

Jaarverslag Centrale Cliëntenraad

Wat is het beste voor alle cliënten van LIMOR en hoe bereiken we dat? Dat is waarmee de Centrale Cliëntenraad (CCR) van LIMOR zich altijd bezighoudt. In 2017 hebben zij zich weer vol overtuiging ingezet om de belangen van alle cliënten te behartigen.

 


Invloed

De CCR vindt het heel belangrijk dat cliënten invloed hebben; door mee te praten, mee te denken en mee te beslissen over onderwerpen die hen aangaan. Daarvoor is contact met ‘de achterban’ het allerbelangrijkst. Hieraan hebben zij veel aandacht besteed, wat u in dit jaarverslag kunt lezen.


Contact

Maar ‘contact’ houdt meer in. Door het contact wat de CCR heeft met de directie, commissies en werkgroepen zorgt zij ervoor dat ze steeds meer kunnen, weten en kunnen delen. De CCR wordt steeds deskundiger, hebben steeds meer invloed en zijn dan ook trots op dat wat zij in 2017 hebben bereikt.

Echte verbetering begint bij contact. Zonder contact is niets mogelijk. En contact betekent ‘samen’. Samen zorgen we dat het beste voor cliënten ook kunnen bereiken. Vandaar: we houden contact!

 

Lees hier het jaarverslag van de CCR.

 

Delen: