Zwolle klaar voor zorg en welzijn in eigen woning

Op 10 december is het rapport 'Zwolle, een zorgbestendige stad’ opgeleverd. In het rapport staan aanbevelingen over hoe wonen, welzijn en zorg in Zwolle na 1 januari 2015 kan worden georganiseerd. Door goede samenwerking en organisatie tussen diverse partijen, kunnen Zwollenaren met een zorgvraag in de toekomst langer zelfstandig blijven wonen op een plek waar zij zich prettig voelen.

 

Het rapport geeft voorstellen voor instrumenten, samenwerkingsvormen en zorgarrangementen die er op gericht zijn om Zwollenaren met een zorgvraag zelfstandig te laten wonen op een plek waar zij zich thuis voelen. Zo is onderzocht hoe de zorgbehoefte in Zwolle zich de aankomende jaren ontwikkelt en of er voldoende geschikte woningen zijn (nu én in de toekomst) om die zorg in te ontvangen. Conclusie is dat er de komende jaren geen nieuwe zorgwoningen gebouwd worden. Er zijn voldoende woningen in Zwolle om de toenemende vraag naar zorg in de woning op te vangen. Via een classificatiesysteem heeft WWZ038  in kaart gebracht welke woningen geschikt zijn als zorgwoning en welke woningen daarvoor nog een aanpassing nodig hebben.


Zelfredzaamheidsmatrix

Veel zorg- en welzijnsdiensten worden vanaf 1 januari aangeboden via de Sociale Wijkteams. Om zorg op maat te kunnen aanbieden is afgesproken dat alle aangesloten partijen gaan werken met de zelfredzaamheidsmatrix. Hiermee wordt eenvoudig in beeld gebracht wat iemand zelf nog kan en bij welke taken iemand eventueel hulp kan inschakelen van familie, vrienden of buren. Voor de taken of dagelijkse werkzaamheden die iemand niet zelf kan uitvoeren en waarvoor ook geen hulp van naasten voorhanden is, wordt professionele hulp of zorg geboden. WWZ038 heeft het Zweedse model van de zelfredzaamheidsmatrix aangepast aan de Zwolse situatie zodat iedereen deze matrix vanaf 1 januari kan gebruiken.

Legostenen

Daarnaast  heeft WWZ038 zorgarrangementen ontwikkeld. Dit zijn een soort ‘legostenen' van zorgtaken en/of hulpverlening die worden aangeboden en uitgevoerd door zorgpartijen, welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Iemand met een zorgbehoefte kan op basis van deze zorgarrangementen zijn eigen pakket samenstellen. Bij de opbouw van het eigen zorgpakket, heeft de zorgvrager ook de keus van welke aanbieder hij/zij de zorg wil ontvangen.

Stevige basis

Met dit rapport hebben de samenwerkende partijen een stevige basis gelegd om de transitie scheiden wonen zorg in Zwolle op te vangen. Deze basis wordt de komende jaren verder doorontwikkeld mede op basis van het herhalen van marktanalyses.


Lees hier het volledige rapport.

De deelnemende organisaties aan WWZ038 zijn: deltaWonen, Openbaar Belang, Frion, Gemeente Zwolle, IJsselheem, MEE IJsseloevers, RIBW, SWZ, Travers, de Kern/ WIJZ, Driezorg, Icare, Interakt Contour, JP van den Bent, Leger des Heils, LIMOR, Tactus, Trias Jeugdhulp, Woonzorg Nederland, Zonnehuisgroep, Bewonersraad deltaWonen, Bewonersraad Openbaar Belang, De Woonkoepel, Zwolle Doet, RIBW klantorganisatie, Dimence, Philadelphia, GGD IJsselland, Vitree.
 


 

Delen: