Hoe selecteren we?

Housing First Jongeren

Plus

Housing First Jongeren spitst de aanpak specifiek toe op de kenmerken en behoeften van jonge mensen in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar.

 

Het gaat om jongeren die geen aansluiting kunnen of willen vinden bij het reguliere hulpverleningsaanbod. Meestal is er sprake van ernstige of meervoudige problematiek. Vaak zijn deze jongeren ‘zorg-moe’ en hebben ze problematische ervaringen in de jeugdhulp en is er sprake van intergenerationele pronlematiek. 

 

Bijzonderheden
  • Voor jongeren onder de 18 jaar moet de zorgorganisatie de woning huren. Daarnaast is financiële aanvulling noodzakelijk omdat er tot het 18e jaar geen sprake kan zijn van een eigen inkomen.

  • Wanneer jongeren van 18 tot 21 jaar afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering is er een aanvullend inkomen nodig zodat zij huur en overig onderhoud kunnen betalen.

  • Voor het inrichten van de woning is in alle gevallen bijzondere bijstand nodig. 

 

Voorwaarden deelname

Om de huisvesting te behouden moeten jongeren, net als alle andere huurders in Nederland, de voorwaarden in het huurcontract naleven. Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat de huur op tijd betaald wordt en dat er geen sprake is van overlast.

 

We stellen één voorwaarde aan deelnemers en deze is niet onderhandelbaar. Alle deelnemers moeten minstens één keer per week contact hebben met hun begeleider. Het is van belang om de communicatie altijd open te houden, zeker ook in tijden van terugval of crisis.

 

> Housing First Jongeren: een goede start voor iedereen

Plus
Ook aan de slag met Housing First Jongeren?

Wij kunnen helpen! Wij zijn beschikbaar om te adviseren, begeleiden en trainen bij de implementatie van Housing First Jongeren. Neem gerust contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken. Dat kan telefonisch: 085 – 485 6000 of per e-mail: housingfirst@limor.nl