Gedragswetenschapper (Hardenberg)

Bij een ontregeld leven door een opeenstapeling van serieuze problemen biedt LIMOR mensen de weg naar herstel. Waar een cliënt een stap achteruit doet, doen wij er twee vooruit. MO 2.0 noemen we dat. Welke stap zet jij?


Typisch LIMOR

LIMOR is er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders meer terechtkunnen. Wij zijn de laatste strohalm. In vaktaal: cliënten met complexe problematiek die meerdere leefgebieden raakt In alles wat we doen staat de cliënt centraal. Onze begeleiding is daarom zo kort mogelijk maar zo lang als nodig en erop gericht op dat cliënten hun kracht en mogelijkheden hervinden. Opvangen, aanpakken, loslaten: typisch LIMOR.

Voor onze woonvoorziening De Mulderij in Hardenberg zoeken wij een

Gedragswetenschapper

(vacaturenummer 201904)


Dit ga je doen

Hoewel het kan voorkomen dat je mee gaat op huisbezoek bij individuele cliënten, zien we je rol in de eerste plaats als coachend en, indien nodig, sturend. Je ondersteunt het team van De Mulderij waar het gaat om de begeleiding van cliënten. Je toetst de inhoudelijke begeleiding van de cliënt in het begeleidingsplan, adviseert rondom gedrags- en begeleidingsvraagstukken en bent aanspreekpunt voor externe behandelaren. Vanzelfsprekend weet je ook hoe je de deskundigheid van onze medewerkers bevordert.


Iets specifieker

We hebben een wensenlijst. Wij willen namelijk het beste voor onze organisatie en daarmee voor onze cliënten. Bij LIMOR zijn we bevlogen, integer, ondernemend en samenwerkend en we verwachten dat je dit in deze functie ook bent. Daarnaast noemen we enkele belangrijke punten voor deze functie:

  • Je toetst de aanwezige informatie over de nieuwe cliënt en adviseert op basis daarvan over de wijze van begeleiding, die vervolgens wordt opgenomen in het begeleidingsplan.
  • Je volgt begeleidingstrajecten inhoudelijk en adviseert daarin gevraagd en ongevraagd.
  • Vanuit de visie van LIMOR op begeleiden ondersteun je bij te ondernemen interventies, bepaal je met het team de koers in risicovolle situaties en ondersteun je bij de uitvoering van de interventies.
  • Je draagt actief kennis over m.b.t. psychiatrische ziektebeelden.  
  • Je coacht individuele collega’s en het team rondom de eigen houding in het begeleidingstraject. 
  • Je pioniert in een nieuwe functie binnen LIMOR. Je geeft daarom mede richting aan de werkzaamheden die de gedragswetenschappers in onze organisatie gaan doen. 

Wat we vragen

Je bent gediplomeerd en geregistreerd als academisch opgeleid gedragswetenschapper.
Je hebt kennis van psychodiagnostiek. Bij voorkeur heb je ervaring en/of kennis van de justitiële doelgroep. Je hebt ten minste 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie, maar ook met ruime ervaring in het vakgebied daagt deze functie jou voldoende uit. Je onderhoudt makkelijk contacten met behandelaars, collega’s en cliënten. Bij jou voelen medewerkers zich veilig om van te leren en door jou te worden gecoacht. Je bent analytisch, proactief en werkt verbindend. 


Salaris

De rechtspositie vindt plaats conform cao Sociaal Werk.

  • Inschaling schaal 10 (maximaal € 4.420,- bij een fulltime dienstverband).
  • Het betreft een functie voor 12 maanden. Het aantal uren wordt in overleg vastgesteld.

Meer weten

Voor meer informatie neem je contact op met team P&O via sollicitaties@limor.nl


Solliciteren  

Stuur je brief en curriculum vitae vóór 15-02-2019 met als onderwerp: vacaturenummer 201904 en voor- & achternaam naar: sollicitaties@limor.nl t.a.v. Wyke Reusien (P&O Medewerker). We staan open voor alternatieve vormen van ‘de sollicitatiebrief’, zolang je creativiteit in dienst staat van je profilering. Sollicitaties waarbij brief, dan wel het briefalternatief, en/of cv ontbreken worden niet in behandeling genomen. Voor indiensttreding dient een Verklaring Omtrent het Gedrag te worden overgelegd. Een referentiecheck maakt deel uit van de selectieprocedure.
 

Delen: