Trajectondersteuner Housing First (Den Haag Zuid)

Bij een ontregeld leven door een opeenstapeling van serieuze problemen biedt LIMOR mensen de weg naar herstel. Waar een cliënt een stap achteruit doet, doen wij er twee vooruit. MO 2.0 noemen we dat. Welke stap zet jij?


Typisch LIMOR

LIMOR is er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders meer terechtkunnen. Wij zijn de laatste strohalm. In vaktaal: cliënten met complexe problematiek die meerdere leefgebieden raakt In alles wat we doen staat de cliënt centraal. Onze begeleiding is daarom zo kort mogelijk maar zo lang als nodig en erop gericht op dat cliënten hun kracht en mogelijkheden hervinden. Opvangen, aanpakken, loslaten: typisch LIMOR.

Voor de regio Den Haag Zuid hebben we per direct plaats voor een 

Trajectondersteuner (Housing First)

(36 uur per week, vacaturenummer: 201901)


Dit ga je doen

Bij Housing First gaan we ervan uit dat wonen een basisrecht is voor iedereen. Zonder vooraf aan allerlei voorwaarden te moeten voldoen. Housing First biedt daklozen de gelegenheid om los te komen van puur overleven. Bij Housing First bieden we niet alleen een eerste en een tweede kans, maar zo nodig ook een derde of een vierde. Als trajectondersteuner investeer je dan ook veel in de werkrelatie. Dit doe je met warmte en compassie. Je staat naast jouw cliënt. Samen werken jullie intensief aan de doelen uit het begeleidingsplan.
Je werkzaamheden stem je af in samenspraak met de cliënt en in samenwerking met de trajectregisseur en andere betrokken disciplines. 


Iets specifieker

We hebben een flinke wensenlijst. We willen namelijk het beste voor onze cliënten. Wij zijn bevlogen, integer, ondernemend en samenwerkend en verwachten dat nieuwe collega’s dit ook zijn en bewijzen in hun werk. Daarnaast noemen we enkele belangrijke punten specifiek voor deze functie. Uiteraard komen er meer ter sprake als we je mogelijk uitnodigen voor een gesprek.

  • Je herkent en signaleert mogelijke knelpunten in de directe hulpverlening en bespreekt dit met de trajectregisseur. 
  • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het maatwerk-begeleidingsplan dat is vastgesteld in samenspraak met de cliënt, trajectregisseur en externe disciplines.
  • Je kunt je volledig vinden in Situationeel Begeleiden en werkt volgens deze methodiek.  
  • Je rapporteert volgens de richtlijnen in het cliëntendossier over de verrichte werkzaamheden. 
  • Je hebt het vermogen om te signaleren en doelen bij te stellen. Soms is stabilisatie het hoogst haalbare. Dat maakt dat de zorg intensief kan zijn, maar voor jou is dit geen teleurstelling. Jij hebt namelijk een lange adem.  
  • Cliënten in Housing First zijn soms moeilijk(er) te bereiken. Daarom ben jij sterk in het bedenken van creatieve oplossingen. Je denkt en doet ‘out of the box’.
  • In het contact met de cliënt sta je naast de cliënt. Tot op een zekere hoogte durf je het geleerde van school los te laten, zonder dat je daarbij aan professionaliteit verliest. Je beweegt mee met de cliënt, hanteert professionele nabijheid en bewaakt je grenzen.
Wat we vragen

Je opleidingsniveau is mbo, bijvoorbeeld SPW 4. Je hebt kennis van sociale systemen en maatschappelijke ontwikkelingen. Over psychiatrische en psychosociale problematiek kun je ons ook nog het nodige vertellen. De sociale kaart van de regio West kent voor jou geen geheimen. Ook omdat je minstens twee jaar recente werkervaring in een vergelijkbare functie en ervaring met dak- en thuislozen hebt. Verder ben je creatief in het bedenken en organiseren van toeleiding naar werk of dagbesteding. 


Wat we bieden

We hebben een open bedrijfscultuur: je krijgt de ruimte het beste uit jezelf en uit de cliënt te halen en mee te denken met de organisatie. Je collega’s zijn gepassioneerd in hun werk en tonen zich betrokken bij zowel hun cliënten als naar collega’s en de organisatie.
LIMOR valt onder de cao Sociaal Werk. Naast deze afspraken biedt LIMOR je een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden aan.


Salaris

De rechtspositie vindt plaats conform cao.

  • Inschaling schaal 6 (maximaal € 3.076,-- bij een fulltime dienstverband).
  • Het betreft een functie van 36 uur per week in een tijdelijke aanstelling.
Meer weten

Voor meer informatie neem je contact op met team P&O via sollicitaties@limor.nl


Solliciteren  

Stuur je brief en curriculum vitae met als onderwerp: vacaturenummer: 201901 en voor- & achternaam naar: sollicitaties@limor.nl t.a.v. Wyke Reusien (Medewerker P&O). We staan open voor alternatieve vormen van ‘de sollicitatiebrief’, zolang je creativiteit in dienst staat van je profilering. Sollicitaties waarbij brief, dan wel het briefalternatief, en/of cv ontbreken worden niet in behandeling genomen. Voor indiensttreding dient een Verklaring Omtrent het Gedrag te worden overgelegd. Een referentiecheck maakt deel uit van de selectieprocedure.
 

Delen: