Wet zorg en dwang

De wet Zorg en Dwang (WZD) regelt dat cliënten met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking recht hebben op een cliëntvertrouwenspersoon. De ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon is kosteloos.

 

Wat doet een cliëntvertrouwenspersoon?

Elke cliënt die valt onder de Wet Zorg en Dwang heeft recht op een cliëntvertrouwenspersoon (CVP-Wzd).

Bij onvrijwillige zorg kan de vertrouwenspersoon de cliënt ondersteunen bij:

  • het helder krijgen van het probleem; 
  • in gesprek komen met de zorgverlener over het probleem;
  • samen gesprekken voorbereiden;
  • schrijven van brieven of mails;
  • het doorlopen van een klachtenprocedure.
De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk

De cliëntvertrouwenspersoon (CVP-Wzd) ondersteunt de cliënt. De ondersteuner werkt niet voor LIMOR en is onafhankelijk.

Hoe komt een cliënt in contact met een CVP?

Wanneer een cliënt van LIMOR ondersteuning wil krijgen van een CVP kan contact worden opgenomen met de begeleider van LIMOR of direct contact worden opgenomen met de ondersteuner in de regio. 

Overzicht clientvertrouwenspersoon per regio van LIMOR

Cliënten van LIMOR kunnen onafhankelijke ondersteuning krijgen van:

Regio cvp-aanbieder Vertrouwenspersoon Telefoonnummer en e-mail
Overijssel, Gelderland (Regio Oost) Het LSR Bernard van Gelder 06-11158542
b.vangelder@hetlsr.nl
Drenthe, Groningen, Friesland (Regio Noord) Quasir Petra de Wijn 06-82532493
petradewijn@quasir.nl
Zuid-Holland
(Regio West)
Zorgstem Carin Schaaf 06-36361843
c.schaaff@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Meer weten over de Wet Zorg en Dwang en cliëntenondersteuning?

Bekijk de onderstaande video voor meer informate: