Zwolle Actief

Zwolle Actief richt zich op dak- en thuislozen. Ook hier staan vraag-gestuurd werken, individuele aanpak en rehabilitatie centraal. Uniek is de samenwerking met het lokale bedrijfsleven dat werkplekken beschikbaar stelt. Elke deelnemer gaat met een activeringscoach in een individueel maatwerktraject aan de slag wat al snel leidt tot een werkplek en werk in een omgeving waar de deelnemer affiniteit mee heeft. Eén van de positieve ‘bijwerkingen’ is dat deze vorm van activering andere processen bij de deelnemer in gang zet: iemands intrinsieke motivatie wordt aangezwengeld waardoor deze ook bereid is zijn of haar andere problemen aan te pakken. Zwolle Actief is een initiatief van RIBW, Leger des Heils, Dimence, Tactus, Travers en LIMOR.

Contact