Aanpakken

Hulp, opvang, ondersteuning… deze containerbegrippen werken soms afhankelijkheid van zorg in de hand. Onze inzet is daarom: zo kort mogelijk maar zo lang als nodig. We lossen op vanaf de basis. Wat heeft een cliënt als eerste nodig voor rust en stabiliteit. Wat is nodig om het vertrouwen te herwinnen. Wat kan en wil iemand zelf nog. Dat noemen we situationeel begeleiden, volgens ons de sleutel tot succesvol herstel en rehabilitatie.

We denken in uren en dagen

Zonder een dak boven het hoofd ben je nergens. Dus als dit ontbreekt, regelen we dit snel: we denken hierbij in uren en dagen. Crisisopvang, beschermde woonvormen, tijdelijke woonruimte op naam van LIMOR: die oplossing die de cliënt het snelst rust en hernieuwde levenslust geeft. Waar de veiligheid en gezondheid van iemand in het geding komt, schromen we niet de regie tijdelijk naar ons toe te trekken.

Haalbaar actieplan

Dan brengen we alle levensterreinen van een cliënt in beeld die invloed hebben op het zorgtraject. Bijvoorbeeld in hoeverre iemands netwerk kan meehelpen of tegenwerkt. Waar nodig geven we inzicht in het ontstaan en voortbestaan van de problemen. Samen met de cliënt wordt een haalbaar actieplan opgesteld, waarbij we ook ‘tussen de oren’ aan het werk zijn om motivatie en overtuigingen weer gezond te krijgen.

Stabieler leven

Een actieplan zal per cliënt en per regio verschillen, maar is altijd gericht op vier pijlers voor een stabieler leven: inkomen voor de belangrijkste levensbehoeften en een stabiele financiële situatie; huisvesting inclusief het kunnen voldoen aan bijbehorende verplichtingen; deelname aan de maatschappij; opbouw van een sociaal (vang)netwerk. Bij voldoende resultaat volgt stap drie: loslaten. En wat te doen met mensen die elke vorm van zorg weigeren? Uit ervaring blijkt dat onze werkwijze de ‘mentale hefboom’ is waarmee deze groep ook openstaat voor andere vormen van zorg.