ANBI status

LIMOR en LIMOR fonds hebben de ANBI status: Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dat betekent dat LIMOR gebruik kan maken van bepaalde belastingvoordelen bij erfenissen en schenkingen die gebruikt worden voor het algemeen belang.

Er gelden voorwaarden voor een ANBI, waaronder het publiceren van gegevens op een website. Voor deze gegevens verwijzen wij naar onderstaande opsomming: 

 • Naam instelling: Landelijke Instelling Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie 

 • Bezoekadres: Oostergoweg 1e en 1g, 8911 MA, Leeuwarden

 • RSIN nummer 809146071 (Stichting LIMORfonds)
  RSIN nummer 002997149 (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie)    

 • Doelstelling LIMORfonds: Het ondersteunen van organisaties en instellingen die zich bezighouden met de opvang van daklozen.  

 • Doelstelling LIMOR: Maatschappelijke opvang met overnachting; het bieden van thuisbegeleiding voor mensen met woonproblemen in hun eigen woonsituatie; het bieden van crisisopvang door middel van het verschaffen van tijdelijk onderkomen; het aanbieden van woonvoorzieningen waarin mensen – met begeleiding – zelfstandig wonen. 

 • Actueel beleidsplan: hiervoor verwijzen wij naar ons Bestuurs-en kwaliteitsverslag 2022

 • Bestuurder en functie: Dhr. T. de Grefte, bestuurder

 • Voor de namen en functies van de Raad van Toezicht verwijzen wij naar de organisatiestructuur op onze website. 

 • Het beloningsbeleid is conform de reglementen van de NVTZ (zoals deze geldt voor toezichthouders en conform WBTR die op 1 juli 2021 ingaat) en conform de WNT (Wet Normering Topinkomens zoals deze gelden voor bestuurders).

 • Beloningsbeleid personeel: Conform cao Sociaal Werk.

 • Voor de financiële verantwoording en uitgevoerde activiteiten verwijzen wij naar de Jaarrekening 2022