Begeleid wonen Overijssel

Wonen in een stabiele woonomgeving met hulp en ondersteuning in de nabijheid

In onze woonvoorziening krijgen bewoners 24 uur per dag hulp en ondersteuning, waarbij we met een verantwoord tempo toewerken naar zelfstandigheid of een andere zorgomgeving. Onze woonvoorziening is bedoeld voor cliënten die langdurig problemen ervaren met wonen en voor langere tijd een beschermde omgeving nodig hebben. Ook hier gaan we uit van onze vraaggerichte aanpak Opvangen, Aanpakken, Loslaten.

Begeleid Wonen De Mulderij

Begeleid Wonen De Mulderij in Hardenberg is een tijdelijke vorm van wonen die zich richt op cliënten die werken aan groei/ontwikkeling naar zelfstandigheid. De voorziening is bedoeld voor cliënten die gemotiveerd zijn om groei te behalen en in staat zijn hun hulpvraag uit te stellen, de begeleiding vindt dan ook veelal plaats op afspraak. Cliënten worden begeleid vanuit de methodiek Situationeel Begeleiden. Het traject bestaat uit meerdere evaluatiemomenten, waarin telkens bijgesteld kan worden. Begeleid Wonen De Mulderij heeft 25 gemeubileerde appartementen.

Indicatiemogelijkheden: Justitiebudget inclusief verblijf (FZ), Begeleid wonen beschikking (Centrale Toegang), WMO scheiden wonen zorg (Via Samen Doen) of WLZ.


Begeleid Wonen Händellaan

Begeleid Wonen De Händellaan staat midden in de woonwijk Holtenbroek in Zwolle. De voorziening biedt plaats aan veertien personen van 18 jaar en ouder die nog niet op eigen benen staan, maar dat wel graag willen. Het is een tijdelijke woonplek en gericht op uitstroom naar zelfstandigheid. We streven naar een verblijfsduur van ongeveer twee jaar waarin de jongeren ervaring kunnen opdoen en zichzelf trainen in zelfstandig wonen. LIMOR biedt hierbij begeleiding. Alle jongeren hebben een zinvolle daginvulling zoals scholing, werken, dagbesteding en/of behandeling. Er is 7 dagen per week op gezette tijden begeleiding aanwezig. Voor dringende zaken is er een bereikbaarheidsdienst.

Aanmelden gebeurt via de Centrale Toegang in Zwolle. Daar wordt ook de indicatie afgegeven voor een plek in Begeleid Wonen Händellaan.
 

Aanmelden