Beschermd Wonen Groningen

Wonen in een stabiele woonomgeving met hulp en ondersteuning in de nabijheid

In een beschermde woonvorm krijgen bewoners 24 uur per dag hulp en ondersteuning, waarbij we met een verantwoord tempo toewerken naar zelfstandigheid of een andere zorgomgeving. Onze woonvoorziening is bedoeld voor cliënten die langdurig problemen ervaren met wonen en voor langere tijd een beschermde omgeving nodig hebben. Ook hier gaan we uit van onze vraaggerichte aanpak Opvangen, Aanpakken, Loslaten.

Virtuele toer

Alvast een kijkje nemen in onze beschermde woonvormen? Klik hieronder om een virtuele rondleiding te starten! 

Hiddemaheerd Groningen
Burgemeester Bosscherstraat Veendam

 

Aanmelden