Beschermd Wonen Zuid-Holland

Wonen in een stabiele woonomgeving met hulp en ondersteuning in de nabijheid

Beschermd Wonen is voor cliënten die langdurig te maken hebben met psychische klachten, werkloosheid en schulden. Zij hebben voor een langere tijd behoefte aan een beschermde omgeving, om vanuit een stabiele woonsituatie de draad weer op te kunnen pakken. Ook hier gaan we uit van ‘opvangen, aanpakken, loslaten’. Bewoners krijgen 24 uur per dag hulp en ondersteuning. In een verantwoord tempo werken we toe naar zelfstandigheid of naar een andere zorgomgeving. Zuid-Holland telt op dit moment één woonvoorziening aan de Badhuisstraat, gesitueerd in Den Haag.
 

Aanmelden Beschermd Wonen

Aanmeldingen voor Beschermd Wonen WMO worden in behandeling genomen door de gemeente Den Haag. U kunt hiervoor terecht op de website van de gemeente. De Specialist Beschermd Wonen zal een onderzoek uitvoeren en deze leidt al dan niet tot een beschikking Beschermd Wonen.

Aanmeldingen voor beschermd wonen vanuit Justitie worden rechtstreeks door LIMOR in behandeling genomen. Dit kan via het telefoonnummer 085-4856000 of via beschermdwonenzuidholland@limor.nl.

 

Vragen en rondleiding

Voor praktische vragen, of voor het aanvragen van een rondleiding, kunt u elke dinsdag en woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur contact met ons opnemen via nummer: 0638330536. De rondleidingen vinden elke eerste maandag van de maand plaats tussen 16.00 en 17.00 uur.


Virtuele tour

Wilt u alvast een virtueel kijkje nemen in onze beschermde woonvorm aan de Badhuisstraat? Dat kan! Klik hier om de rondleiding te starten.

 

 


 

 

 

Aanmelden