Beschermd Wonen Zuid-Holland

Wonen in een stabiele woonomgeving met hulp en ondersteuning in de nabijheid

Beschermd Wonen is voor cliënten die langdurig te maken hebben met psychische klachten, werkloosheid en schulden. Zij hebben voor een langere tijd behoefte aan een beschermde omgeving, om vanuit een stabiele woonsituatie de draad weer op te kunnen pakken. Ook hier gaan we uit van ‘opvangen, aanpakken, loslaten’.

 

Bewoners krijgen 24 uur per dag hulp en ondersteuning. In een verantwoord tempo werken we toe naar zelfstandigheid of naar een andere zorgomgeving. Zuid-Holland telt op dit moment één woonvoorziening aan de Badhuisstraat, gesitueerd in Den Haag. LIMOR streeft hierbij naar maximale zelfstandigheid binnen de mogelijkheden van de cliënt.

 

Aanmelden Beschermd Wonen

LIMOR biedt Beschermd wonen voor mensen met een MWA-, Ifzo- of Wlz GGZ-indicatie. De aanmeldroute per indicatie lichten we hieronder toe.

 

Aanmelden Beschermd Wonen met MWA-indicatie

Aanmeldingen voor Beschermd Wonen WMO met een MWA-indicatie worden in behandeling genomen door de gemeente Den Haag. U kunt hiervoor terecht op de website van de gemeente. Vervolgens beoordeelt de specialist Beschermd Wonen over de toekenning van Beschermd Wonen. 

 

Aanmelden Beschermd Wonen via Forensische zorg (Ifzo)

Aanmeldingen voor beschermd wonen voor cliënten vanuit Forensische zorg kan rechtstreeks via LIMOR Dit kan via telefoonnummer 085-4856000 of via beschermdwonenzuidholland@limor.nl.

Klik hier voor meer informatie over ons aanbod Forensische zorg in Zuid-Holland.

 

Aanmelden Beschermd Wonen met WLZ-indicatie

De Wet Langdurig Zorg (Wlz) binnen de Beschermde woonomgeving van LIMOR is bedoeld voor mensen met een psychiatrische diagnose die langdurig begeleiding nodig hebben. Heeft u langdurig intensieve zorg nodig? Dan komt u wellicht in aanmerking voor wonen met zorg vanuit de Wet Langdurig Zorg (Wlz). Neem contact op met het CIZ (https://www.ciz.nl/). Zij nemen uw aanmelding in behandeling en kijken of u in aanmerking voor een Wlz-indicatie.

Heeft u al een CIZ-indicatie of heeft u vragen hierover? Neem contact op via telefoonnummer 085-4856000 of via beschermdwonenzuidholland@limor.nl.
 

Vragen en rondleiding

Voor praktische vragen, of voor het aanvragen van een rondleiding, kunt u contact opnemen via de mail: beschermdwonenzuidholland@limor.nl


Virtuele tour

Wilt u alvast een virtueel kijkje nemen in onze beschermde woonvorm aan de Badhuisstraat? Dat kan! Klik hier om de rondleiding te starten.

 

 


 

 

 

Aanmelden