Clientenraad

Aan hen het woord

Plus

Onze cliënten helpen ons helpen. Hun meningen, ideeën en ervaringen vormen waardevolle input om onze opvang en begeleiding nog beter af te stemmen op vragen en behoeften die er leven. De centrale cliëntenraad (CCR) is hierbij van onschatbare waarde. Aan hen het woord.

Kernvraag: wat betekent dit voor 'onze' cliënten?

Als CCR behartigen we, vertegenwoordigd vanuit al onze regio’s, de belangen van cliënten van LIMOR. We dragen er aan bij dat begeleiding vanuit LIMOR maximaal aansluit bij de behoefte en tot de beste resultaten leidt. Onze kernvraag bij elke ontwikkeling of verandering ten aanzien van het beleid is dan ook: wat betekent dit voor ‘onze’ cliënten?

Zo werken we

Contact is alles. Daarom zoeken we onze cliënten op en gaan we vaak op werkbezoek in de regio’s. Zodat we weten wat er leeft onder onze mensen. Ook zijn we regelmatig te gast op vele bijeenkomsten van gemeenten, verzekeraars en belangenorganisaties. Zo blijven we op de hoogte van ontwikkelingen binnen en buiten LIMOR en kunnen we bestuur en directie gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken, zoals huisvesting, veiligheid, beschikbaarheid van internet, verbeteringen n.a.v. cliënttevredenheidsonderzoeken.

Denk, praat en beslis mee!

De CCR staat altijd open voor ideeën en voor versterking. Meer weten of zelf actief meedoen? Graag! Neem contact op met onze ondersteuner via 085 4856000 of ccr@limor.nl. We vergaderen eens per maand en om de twee maanden overleggen we met bestuur en directie.