Doorstroomvoorziening

In Zuid-Holland heeft LIMOR twee doorstroomvoorzieningen, bedoeld voor dakloze alleenstaanden (18+). Cliënten krijgen ondersteuning en een eigen kamer of appartement in een veilige omgeving. De begeleiding is gericht op cliënten met meervoudige problematiek, zoals psychische klachten, schulden en het ontbreken van een netwerk. Het doel is dat deze cliënten snel doorstromen naar een zelfstandige, stabiele woonplek.

Het verblijf is altijd zo lang als nodig, maar zo kort als mogelijk. We streven ernaar dat de cliënt na maximaal zes maanden weer een eigen stabiele plek heeft. Let op: aanmelden voor een doorstroomvoorziening kan alleen via het Centraal Coördinatie Punt (CCP) van de gemeente Den Haag.

CCP
Wie door het CCP wordt doorverwezen naar LIMOR, nodigen we uit voor een screeningsgesprek. Hebben we een passende voorziening maar is er nog geen plek, dan komt de cliënt op de wachtlijst. We proberen in de tussentijd de begeleiding al wel te starten.

Reclassering
Contact met het CCP is niet nodig als er contact is met de reclassering. De reclassering kan cliënten direct aanmelden bij LIMOR met een IFZO-indicatie. Na ontvangst van de IFZO neemt LIMOR contact met de verwijzer op om de aanmelding verder te bespreken. 

Virtuele toer
LIMOR heeft twee doorstroomvoorzieningen in Zuid-Holland. Klik hieronder om de virtuele rondleiding te starten!

Leyweg Den Haag
Semsschans Zoetermeer
 

Aanmelden