Doorstroomvoorziening Oostergoweg

Aan de Oostergoweg in Leeuwarden is een woonvorm gerealiseerd met 26 studio's, voor alleenstaanden vanaf 21 jaar die zelf de huur betalen. De studio's zijn bedoeld voor doorstromers uit de nacht- en dagopvang en crisisopvang. De verwachting is dat bewoners gemiddeld tussen één en twee jaar verblijven in de studio’s en daarna doorstromen naar een andere woning. 

De woonlocatie met ambulante begeleiding is een gezamenlijk initiatief van het Leger des Heils (hoofdhuurder), LIMOR, Wender en Sociaal Domein Fryslân vanuit de Brede Aanpak Dakloosheid. Ook sluit dit initiatief goed aan bij het begin dit jaar in Friesland ondertekende convenant Weer Thuis. Een belangrijk doel van zowel het programma als het convenant is het dusdanig anders inrichten van de maatschappelijke opvang, waardoor mensen die dak-of thuisloos zijn zo snel als mogelijk weer een eigen thuis hebben. De opgave om deze mensen sneller zelfstandig te laten wonen wordt met behulp van deze doorstroomwoningen aan de Oostergoweg eerder bereikt.  

 

Contact