Flexibele ondersteuning zo lang als nodig

Achtste kernprincipe Housing First

Plus

We bieden ondersteuning zo lang dat nodig is. Voor Housing First-deelnemers kan het een ongebruikelijke ervaring zijn om in een eigen huis te wonen. 


Zij hebben misschien wel jaren doorgebracht in de noodopvang, kraakpanden of op straat. Om succesvol zelfstandig te kunnen wonen kan gedurende langere tijd ondersteuning gewenst zijn. Dat betekent niet dat er constant behoefte is aan intensieve ondersteuning.
 

Reageren op omstandigheden

Behoeften kunnen in de loop der tijd veranderen. We reageren adequaat wanneer iemand meer of minder hulp nodig heeft. Zo kunnen we onze ondersteuning toespitsen op de specifieke situatie.
 

Doordat onze ondersteuning het indidvidu volgt kan het ook voorkomen dat we contact houden wanneer iemand zijn of haar huis verliest of deze tijdelijk verlaat. Bijvoorbeeld in het geval van detentie of een klinische opname. Ook als de deelnemer zelf besluit om het huis te verlaten blijven we met hem of haar werken. We laten niemand in de steek en proberen altijd opnieuw het recht op huisvesting te garanderen.
 

Alleen ondersteunen als dat nodig is 

Ondersteuning hoeft niet permanent te zijn. Het is minstens zo belangrijk om te constateren wanneer deelnemers zich staande kunnen houden met minder intensieve ondersteuning of misschien wel volledig zelfstandig kunnen leven en geen hulp meer nodig hebben. Wanneer onze ondersteuning stopt kan de deelnemer gewoon in zijn of haar huidige woning blijven.

Mike: “Bij Housing First had ik meteen het idee dat ze me kunnen helpen. Dat gaf me hoop. Huisvesting hebben is één ding, maar houden is twee. Dat houden gaat bij mij meestal mis. Ik heb nu nog steeds begeleiding en ik ben hartstikke tevreden met Housing First.”

 

> Housing First: alles begint met een huis

Plus
Housing First Gids

LIMOR heeft het initatief genomen om de Housing First Gids naar de Nederlandse context te vertalen. De gids is tot stand gekomen met ondersteuning van het ministerie van VWS, Federatie Opvang en The Housing First Europe Hub. De gids geeft een introductie tot Housing First, een beschrijving van de kernprincipes en beschrijft daarnaast hoe ondersteuning en huisvesting gerealiseerd kunnen worden. 

 

 

Download hier de Housing First Gids Nederland