Hoarding

Hoarding: een respectvolle aanpak

Over obsessieve verzamelstoornis, ook wel hoarding genoemd, is doorgaans nog weinig bekend bij mensen die (in)direct betrokken zijn bij personen met deze aandoening. De eerste indruk die je bij een persoon met hoarding achterlaat is cruciaal voor het vervolg van de begeleiding. LIMOR is gespecialiseerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met cliënten, waardoor onze begeleiders hen goed kunnen ondersteunen. We kijken samen met de cliënt wat er nodig is om letterlijk en figuurlijk weer een uitweg te vinden.

Hoarding: wat is het

Verzamelstoornis of hoarding is een psychiatrische aandoening, waarbij een persoon de chronische behoefte heeft om spullen te verzamelen en om zich heen te hebben. Van alles wordt bewaard; weggooien is geen optie want alles heeft waarde. Zo wordt elke kubieke meter in huis gestaag opgeofferd aan alsmaar groeiende verzamelingen. Vervuiling en onhygiënische situaties kunnen dan al snel op de loer liggen. Het gevolg is overlast en een ongezonde, soms gevaarlijke leefomgeving in en om het huis.

De eerste ontmoeting: vertrouwen winnen

Mensen die lijden aan hoarding en/of waarbij sprake is van vervuiling zijn vaak moeilijk te bewegen tot opruimen in huis. De eerste indruk die we bij een hoarding-cliënt achterlaten, is dan ook cruciaal voor het aanvaarden van hulp en het vervolg van de begeleiding. Dit vraagt openheid, integriteit en aandacht voor iemands situatie. Bij LIMOR willen we écht het beste voor de cliënt, daarom staan wij te allen tijde naast de cliënt en volgen we zijn of haar tempo.

Het succes: de situationele ketenaanpak

Bij het begeleiden van mensen met hoarding werkt LIMOR nauw samen met ketenpartners zoals de GGD, gemeente of woningbouwvereniging en. We maken gebruik van elkaars expertise om de cliënt in elk opzicht de juiste zorg en begeleiding te kunnen bieden. 

Situationeel begeleiden: weten wát wanneer nodig is

De basis van onze begeleidingsmethodiek ‘situationeel begeleiden’ is gestoeld op de motivatie en competenties van de cliënt. Centraal staat: wat wil en kan iemand? Samen met de cliënt en ketenpartners maken we een plan van aanpak waarin de veiligheid van de cliënt centraal staat. Ook hier blijkt de vertrouwensrelatie essentieel voor succes. 

De ‘R’ in LIMOR staat voor ‘rehabilitatie’. Daadwerkelijk rehabiliteren gaat over stimuleren, motiveren en vertrouwen. We zetten ons maximaal in voor cliënten en zorgen dat we weten wat er speelt, zodat we begrijpen wat in welke situatie gedaan kan worden. Als we hiervoor soms hand-en-spandiensten moeten verrichten om een ingang te krijgen bij en in contact te blijven met de cliënt, dan doen we dat. Vanaf de start van het traject kijken we wiens expertise waarvoor kan worden ingezet en welke ketenpartner waarvoor verantwoordelijk is. Zo krijgt de cliënt in elk opzicht de juiste zorg en begeleiding. Voor het verantwoord opruimen en/of ontruimen en reinigen van de woning wordt gespecialiseerde hulp ingeschakeld.

Dwang en drang: LIMOR blijft naast de cliënt staan

De vrijwilligheid van de cliënt staat bij ons hoog in het vaandel. Immers, dit raakt rechtstreeks aan diens bereidheid en motivatie om het probleem aan te pakken. Echter, het kan voor kwetsbare mensen lastig zijn hun belangen zelf te behartigen. En soms is actie zo dringend gewenst, dat het onverantwoord is om te wachten tot de cliënt zelf hulp vraagt. Wanneer een ketenpartner dan ook besluit om een dwangmaatregel op te leggen, blijft LIMOR naast de cliënt staan en ondersteunt hem bij wat er binnen die situatie nodig is. 

Meer weten: neem contact op 

Wilt u meer weten over bovengenoemde of wilt u eens praten met iemand van LIMOR? Neem dan gerust contact met ons op via 085-4856000 of mail naar: aanmeldenfriesland@limor.nl