Housing First Gids Nederlandse editie

LIMOR werkt samen met Europe Hub en Housing First Nederland

LIMOR heeft het initatief genomen om de Housing First Gids naar de Nederlandse context te vertalen.

 

De gids is tot stand gekomen met ondersteuning van het ministerie van VWS, Federatie Opvang en The Housing First Europe Hub. De gids geeft een introductie tot Housing First, een beschrijving van de kernprincipes en beschrijft daarnaast hoe ondersteuning en huisvesting gerealiseerd kunnen worden. 

 

Download hier de Housing First Gids Nederland

Ook zijn er twee bijlages bij de Gids beschikbaar:

LIMOR werkt samen

Programmamanager Melanie Schmit is namens LIMOR voorzitter van Housing First Nederland. Housing First Nederland is een landelijk platform dat zich inzet voor innovatie, kennisoverdracht en belangenbehartiging. Op dit moment bestaat Housing First Nederland uit toegewijde professionals van verschillende organisaties verspreid over het land. Met deze deelname toont LIMOR toewijding aan het gedachtegoed van Housing First. Daarnaast is LIMOR officieel trainer en associate van Housing First Europe Hub

 

Dirk Huisman, Voorzitter raad van toezicht en algemeen directeur LIMOR, licht toe waarom LIMOR investeert in Housing First Nederland: “Housing First heeft inmiddels ruim bewezen dat de aanpak werkt. Ten minste acht op de tien mensen blijft stabiel gehuisvest, dat is geweldig. We streven natuurlijk naar meer, naar een samenleving waarin dakloosheid tot het verleden behoort. Daarvoor hebben we Housing First nodig. Om een integrale aanpak in heel Nederland te kunnen realiseren is samenwerken cruciaal. De zorg en de samenleving verandert. Juist daarom is de verbinding die Housing First Nederland maakt essentieel. Alleen samen kunnen we de revolutionaire beweging van Housing First de impact geven die het verdient.”